1

Tyskland: Bønder ødelegger avlinger

Til tross for ideelt vær, bugnende åkre og lave priser, hører vi stadig vekk om bønder som har for mye avling som de ikke får solgt, enten fordi de er vanskelige å pakke eller fordi de ikke kan selges for like høy pris. I Norge har dette vært et problem med blant annet løk og gulrot. I Tyskland har bøndene nylig hatt store overskudd av asparges og jordbær, som de ikke får solgt.

Årsaken til dette er imperialismens økonomiske krise. Økende prisstigning tvinger flere og flere mennesker til å holde tilbake med å handle og gi avkall på mat som ikke er nødvendig. Ei skål med jordbær eller en bunt med asparges ligger lavere på prioriteringslisten enn en sekk med poteter eller noen pakker med nudler. Som et resultat av dette, har etterspørselen falt kraftig.

På den annen side er det for tiden et enormt overskudd, spesielt av jordbær, på grunn av det gode været i Tyskland. Bønder registrerer svært høy og god avling, men dette presser prisene ned og dermed fortjenesten til bøndene. Mange av dem er ikke villige til å selge under disse forholdene og bestemmer seg derfor for å la være å høste inn eller å destruere deler av avlingen. Maten blir dermed ødelagt for profitt i en situasjon der sulten øker verden over, og dermed presses prisene opp igjen. Den kunstige knappheten fører til at salget igjen blir lønnsomt.

Det at det finnes for mye mat på markedet, er et problem for borgerskapet fordi det destabiliserer markedet og gjør det uberegnelig. Å sørge for at befolkningen har mat er ikke det viktigste, det eneste som teller er å tjene penger, og maksimere profitten.

Referanser
Nrk: Disse gulrøttene blir aldri menneskemat 
Dem Volke Dienen: Farmers destroy strawberris and aspargus