1

Fem nyheter fra forrige uke

Her følger fem viktige nyheter fra uke 22 (30. mai til 5. juni). Denne uken var det 100 dager siden den russiske imperialismen angrep Ukraina 24. februar. Det meste tyder på at krigen vil fortsette i lang tid.

Her i Norge har LO gjennomført kongressen sin denne uken, og den sosialdemokratiske ledelsen har kvalt opposisjonens forsøk på å kritisere regjeringens energipolitikk, tross energipriskrisa som rammer arbeiderklassen hardest. Sverige kan risikere sin andre regjeringskrise på kort tid, og i verden slår FNs matvareprogram alarm og sier vi er på vei inn i den største humanitære katastrofen siden andre verdenskrig.

1. Ukraina: Mørk milepæl nådd etter 100 dager med krig 

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sa fredag 3. juni at krigen i Ukraina allerede er blitt en «utmattelseskrig». Dette sa han etter 100 dager med krig i Ukraina. Dette er til sammenligning lenger enn det norske borgerlige forsvaret holdt ut mot den tyske invasjonen i 1940. Denne uken er med andre ord en milepæl i krigen, og her kan man lese mer:

Denne uken meldes det også at Norge vil ta imot sårede ukrainske soldater. Dette skjer gjennom en EU-mekanisme for sivil beredskap (UCPM) og opposisjonen på Stortinget, anført av partiet Høyre, har kritisert at behandlingen av saken har tatt lang tid.

Russlands utenriksminister har denne uken avlyst et besøk til Serbia, etter at flere land har lukket luftrommet for russiske flyvninger. Russland har stor støtte blant folk i Serbia, og myndighetene har lang tradisjon for handel og allianser med Russland, selv om de samtidig søker EU-medlemskap. Det pågår stadig demonstrasjoner til støtte for den russiske invasjonen i Serbia, og mange mennesker viser til Natos bombing av Serbia (Jugoslavia) i 1999 for å motivere motstanden mot USA og Nato – og mot vestlige medier.

Natos bombing av Jugoslavia i 1999 var første gang de intervenerte i et land uten klart mandat fra FN, og de bombet en rekke sivile mål. De traff både mediehus, Kinas ambassade, skoler og fabrikker, i tillegg til militære mål. Bombekampanjen varte i omtrent tre måneder, og setter fortsatt dype spor hos de som opplevde den.

Forøvrig melder russiske medier at de har mistet en general ved fronten i Øst-Ukraina og det meldes om både framganger og tilbakeganger for den russiske invasjonsstyrken denne uka.

Referanser
Russian general killed in eastern Ukraine, Russian state media reporter says | Reuters
Lavrov cancels flight to Serbia after countries close airspace, Interfax reports | Reuters
Stoltenberg etter møte med Biden: Krigen kan bli langvarig
Tar imot sårede soldater fra Ukraina – regjeringen blir kritisert for å somle
NATO bombing of Yugoslavia – Wikipedia


2. Norge: LO-kongress i klassesvikets tegn

Tidligere i år skrev Tjen Folket Media at lokale LO-ledere rustet for «streikevår» i forbindelse med vårens lønnsoppgjør. Denne spådommen er gjort til skamme, tross den rekordraske prisveksten. Fagforeningslederne har strukket seg langt for å inngå kompromisser med kapitalistene, og i oppgjør etter oppgjør har de godtatt reallønnsnedgang.

Samtidig som utgiftene til vanlige familier øker med både 5, 10 og 20 prosent, særlig som følge av økt pris på matvarer, drivstoff og strøm, samt høyere rente hos bankene, har LO-pampene godtatt lønnsoppgjør på 3-4 prosent lønnsøkning. Vi understreker at inflasjonen bare har begynt dette året, og at ved utgangen av 2022 vil hundretusenvis av mennesker møte en kald vinter med fortsatt høye strømpriser, og en «lønnsøkning» som ikke engang dekker prisøkningen på mat. Kort sagt: Pampene i LO og fagbevegelsen har igjen sviktet sine medlemmer og hele arbeiderklassen.

I dette klassesvikets tegn har LO gjennomført sin kongress denne uka. Her reiste «opposisjonen», som blant annet består av en rekke tillitsvalgte med medlemskap i partiet Rødt, en rekke forslag som endte med å ikke bli vedtatt. De foreslo at LO skulle kreve endringer i norsk energipolitikk, for å begrense de høye prisene, men den sosialdemokratiske ledelsen fikk forslagene stemt ned. 

Ledelsen kvalte forslagene om å kreve endringer i energipolitikken, ved å vise til at LO har sin egen representant i Energikommisjonen som er satt ned av regjeringen. Dette er nok et uttrykk for LOs korporativistiske karakter. Det vil si: LO og næringslivsorganisasjonene smelter sammen med staten og undergraver retten til frie forhandlinger og retten til å streike.

Forøvrig vedtok kongressen at den vil fortsette med den reaksjonære «frontfagsmodellen» og de vedtok å øke støtten til tankesmia Manifest, som ledes av Magnus Marsdal. Marsdal har bakgrunn fra Rød Ungdom og har vært en av de mest sentrale pådriverne for den kursen som Rødt-ledelsen har i dag, og som er kommet til uttrykk i deres systematiske fokus på «forskjellsnorge» og nedprioritering av internasjonal solidaritet og antirasisme. Slik finansierer LO en ideologisk påvirkning av «ytre venstre» som i årevis har trukket Rødt mot høyre.

Forøvrig skriver en kommentator i Dagsavisen denne uken at LO-forbundet Industri Energi profiterer på utesteder på Youngstorget i Oslo, hvor de ansatte ikke har tariffavtale. Kommentatoren spør «hva skjer når LO selv er kapitalisten?», og svaret er at LO også da undergraver den klassen de hevder å representere.

Referanser
Manifest tankesmie får økt støtte fra LO | FriFagbevegelse
«Hva skjer når LO selv er kapitalisten?» | FriFagbevegelse
LO-opposisjonen tapte alle kraft-slag – VG
Blir ikke streik i staten: Her er den nye lønna til de ansatte | FriFagbevegelse
Storstreik avverget: Her er den nye lønna til kommuneansatte | FriFagbevegelse


3. Verden: På vei inn i «den største humanitære krisen siden andre verdenskrig» 

Politisk sjef Daniel Rugholm i FNs matvareprogram slår alarm om økende fare for sult, og sier at det om femti dager kan det være «for sent» å unngå en storstilt katastrofe. Han sier dette i forbindelse med en konferanse om matsikkerhet som er avholdt denne uka i Oslo. FN-organisasjonen erklærer akutt matkrise i mange land, som allerede lå dårlig an.

FNs matvareprogram publiserte denne fredagen en ny rapport hvor de skriver at det nå er 49 millioner mennesker i 46 land som er på grensen til hungersnød, «altså som er på vei til å dø av sult». Rugholm sier ifølge VG: «Vi er på vei inn i den største humanitære krisen siden andre verdenskrig».

Rugholm sier Ukraina, som har rundt 40 millioner innbyggere, produserer matvarer til 400 millioner og at det er 50-60 dager til ny innhøsting og at kornsiloene i landet er breddfulle. Problemet er at denne maten ikke når markedet på grunn av krigen. Vi må forstå dette som det groteske resultatet av et imperialistisk verdenssystem som på den ene siden har skapt overflod av varer, men som på den andre siden holder milliarder av mennesker nede i dyp fattigdom som for mange betyr å leve på sultegrensa.

Referanse
Slår alarm om hungersnød: – Vi må handle nå – VG

4. Sverige: Fare for ny regjeringskrise

Statsminister Magdalena Andersson.

Det er ikke lenge siden forrige regjeringskrise i Sverige. Statsminister Löfven måtte gå av etter mistillitsvotum i juli 2021, noe som var første gang i landets historie. Löfven brukte før dette svært lang tid på å stable på beina en regjering, som ikke hadde flertall i Riksdagen men så vidt lyktes å sikre at Centerpartiet og Liberalerna lot han danne regjering. Nå pågår en ny regjeringskrise, som skal avgjøres tirsdag 7. juni.

Denne krisen truer med å forkludre søknaden om medlemskap i Nato. Krisen har dessuten en forbindelse med Tyrkias krav om utleveringer av kurdiske politiske flyktninger i Sverige. Det er bare tre måneder til nytt valg i Sverige, men Sverigedemokraterna har reist mistillitsforslag mot den svenske innenriksministeren og statsministeren har satset hele regjeringen på å forsvare ministeren. 

Om mistilliten vedtas, går regjeringen av og i så fall vil landet sannsynligvis bli styrt av et såkalt forretningsministerium frem til valget. Forrige valg tatt i betraktning, tyder det meste på at også etter årets valg vil det bli vanskelig å danne en flertallsregjering.

Tungen på vektskålen i avstemmingen 7. juni, kan bli Amineh Kakabaveh. Hun er kurder fra Iran og har tidligere representert Vänsterpartiet, SVs søsterparti, men er nå uavhengig representant i Riksdagen. Hun krever nå at den svenske regjeringen skal avvise Erdogans forutsetninger og krav, ellers stemmer hun for mistillit.

Bakgrunnen for mistillitsforslaget er formelt sett en hard kritikk av innenriksminister Morgan Johansson, som har vært ansvarlig for innvandring- og integreringspolitikken i Sverige siden 2014. Kritikken knyttes til veksten i kriminelle gjenger og miljøer, og mer enn tretti drap med skytevåpen bare hittil i år.

Referanser
Kan det bli regjeringskrise i Sverige? – NRK Urix
Mistillitsforslag mot justisminister kan føre til politisk krise i Sverige – Dagsavisen
Senaste nytt om regeringskrisen
Regjeringskrisen i Sverige 2021 – Wikipedia
Sveriges regjering kan bli felt av svensk-kurdisk politiker | ABC Nyheter
Regjeringskrisen i Sverige 2021 – Wikipedia


5. Sudan: Fortsatt ingen rettferdighet etter massakren i 2019

Al Jazeera skriver at etter 3 år er det fortsatt ingen rettferdighet i sikte for de minst 120 menneskene som ble drept av de sudanske sikkerhetsstyrkene i 2019, under de store folkelige protestene mot regimet. Det var ubevæpnede demonstranter som under en sit-in ble angrepet og oppløst av de beryktede sikkerhetsstyrkene, og hendelsen kalles i dag en «massakre» skriver kanalen.

Protestene rettet seg mot den daværende regjeringen, som siden måtte gå av. Samme år i oktober opplevde landet nok et nytt militærkupp, som innsatte nye militære ledere som representerer det samme byråkratborgerskapet som har hatt makten lenge. Nå anklages lederne for å trenere prosessen med å etterforske drapene i 2019. Blant massene vet folk at det var myndighetene som sto bak mordene, og vitnemål avslører et koordinert angrep fra politiet, militæret og den beryktede paramilitære styrken Rapid Support Forces (RSF). Den sistnevnte gruppa er tidligere knyttet til folkemord i Darfur.

Referanse
Three years on, still no justice for Sudan ‘massacre’ victims | News | Al Jazeera