1

Flystreiken trappes opp med store konsekvenser

SISTE NYTT: NHO varsler lockout mot flyteknikerne. (E24)

Flere titalls flyavganger er innstilt i løpet av mandag og tirsdag, som følge av at streiken innen luftfarten trappes opp. Flyteknikerne streiker mot forsøk på fagforeningsknusing og mot underbetaling i forhold til andre yrkesgrupper i bransjen.

Etter to krevende år for mange flyselskaper, har de sett frem til denne sommeren hvor svært mange nordmenn vil reise på utenlandsferie. Fra før har både Norwegian og SAS, de to største flyselskapene i Norge, gått gjennom krise og omstrukturering de siste to årene. Nå rives drømmesommeren i stykker av streik.

Flyteknikerne skriver at de tjener dårlig sammenliknet med andre innen luftfarten. De skriver at det kreves 7 års utdanning for å bli flytekniker, og at det er svært strenge faglige krav, da jobben innebærer kontroll og vedlikehold av de ekstremt komplekse maskineriene fly utgjør. Feil og mangler kan dessuten ha katastrofale følger. Det er tre yrkesgrupper innen luftfarten som krever sertifikater fra myndighetene: flyteknikere, flygeledere og flyvere. De to sistnevnte tjener langt bedre enn flyteknikerne, skriver disses fagforening, selv om de skulle få sine krav innfridd. De opplever at motparten i NHO ikke møter dem med reelle forhandlinger og at de bedriver regelrett fagforeningsknusing.

Det ser ut til å være en fastlåst konflikt innen luftfarten nå, i en bransje som har opplevd tunge år, og hvor vi også vet at fagforeningsknusing og lønnsnedslag har vært normen de siste tiårene. Billigselskaper og skatteflukt til utlandet, har skapt en situasjon med omfattende sosial dumping i bransjen. Dette er uttrykk for den allmenne krisa i imperialismen, og profittratens tendens til å minke. Kort sagt: Det blir stadig vanskeligere å tjene mer penger for kapitalistene, og dermed tvinges de av konkurransen med andre kapitalister, til å angripe lønna og de sosiale vilkårene til arbeiderne. Dette rammer ikke bare de fattigste, men etterhvert også funksjonærer med høy lønn og lang utdanning. Dette er ikke et problem som kapitalistene kan løse, og det vil bare bli verre i årene som kommer.

Vi kan også slå fast at imperialistene nå vakler fra slag til slag, og at de ikke får noe pusterom. Inflasjon, rentehopp, generell prisstigning, problemer med globale vareleveranser, problemer med tilgang på energi, krigen i Ukraina og nå hetebølge i Europa sammen med streiker og uro på børsen. Også her må vi si klart og tydelig at dette er «den nye normalen» og ingen unntakstilstand som snart vil avblåses. Den allmenne krisa i imperialismen er den siste krisa i imperialismen. Imperialismens døende og råtnende tendens har blitt sterkere og dypere i flere tiår, og dette vil med nødvendighet fortsette. Dermed vil arbeiderklassen oppleve stadig flere angrep mot lønn og rettigheter, og vi må kjempe hardere og hardere om vi skal stå imot disse.

Denne sommeren streiker dessuten lærerne, noe som mange nok ikke vil merke på grunn av sommerferien i skolene. Det er likevel en viktig streik, og har paralleller til flyteknikernes krav som høyt utdanna funksjonærer. Skolene lider under tendensen til velferdskutt, og staten stiller stadig høyere krav til lærerne, samtidig som lønn og rettigheter henger etter. Det er i realiteten snakk om kutt i disse, og når lærerne reiser seg mot dette møtes de med påstander om at hvis de skal få mer må andre yrkesgrupper få mindre.

Vi kan også lese i Fri Fagbevegelse at arbeiderne i Posten nekter å godta det råtne kompromisset mellom fagforeningslederne og motparten. Avisen skriver: «Medlemmene i Fagforbundet Post og finans godtar ikke reallønnsnedgang, og svekket kjøpekraft.

Nær 60 prosent av medlemmene stemte nei, og sendte oppgjøret i retur. Sonderinger mellom Fagforbundet og Posten Norge ga ingen enighet. Dermed går oppgjøret til mekling, og faren for en smått historisk streik øker.» 

Man må tilbake til 1980-tallet for å finne en streik innen posten, og dermed kan det bli historisk om «meklingen» ikke fører fram og postarbeiderne går til streik. I vår skrev vi om en lokal fagforeningsleder som varslet at det kunne bli en «streikevår» i år. Dette ble avverget av at LO-ledelsen og toppene i fagbevegelsen jobbet iherdig for råtne kompromisser. Nå ser vi at det likevel blir en streikesommer, og til tross for at flyteknikerne ikke er mange, får streiken store konsekvenser. Dette viser makta som ligger hos de organiserte arbeiderne om de er villig til å bruke den. Også en streik i posten kan få vidtrekkende konsekvenser, og ingen vet om lærerstreiken vil få konsekvenser for skolestart til høsten.

Over hele linja ser vi at dyrtida er tilbake. Kjøpekrafta til massene går ned, og dette rammer ikke bare de fattigste arbeiderne men hele folket. Rentehevingene vil overføre enorme summer fra vanlige huseiere til finanskapitalen, til bankene. Dette er statens og kapitalens forsøk på å dempe krisa ved å velte byrdene over på massene. På kort sikt kan det fungere, på lang sikt øker dette problemene. Det vil med nødvendighet skjerpe klassekampen. Det er innenfor denne konteksten vi må forstå – og støtte – streiken til flyteknikerne. 

Dessuten må revolusjonære og klassebevisste arbeidere avvise borgerlige mediers forsøk på å gjøre slike streiker til fortellingen om «den uskyldige tredjeparten som rammes». Slik er det alltid med streiker. Streiker koster noe, og aller mest for de som faktisk streiker. Alt har en pris, og hvis man ikke godtar at streiken brukes, betyr det at man vil overlate all makt til kapitalistene over lønn og rettigheter. De korttenkte tror kanskje dette er like greit, men de må forstå at lønnsnedslag i en sektor, snart vil bevege seg videre. Lønnsdannelse og rettigheter fungerer nemlig omvendt av hva kapitalistene forsøker å innbille oss. Når noen går fremover så trekker de med andre grupper, de tar ikke fra dem. Arbeidere tar ikke av hverandre når de får høyere lønn, vi tar tilbake mer av merverdien som kapitalistene raner til seg. Derfor må vi støtte hverandre og også støtte gruppene med høyere lønn og lengre utdannelse, samt kreve enda mer støtte tilbake av disse gruppene.

Referanser
Derfor er denne kampen viktig for NFO
Widerøe ber passasjerer om ikke å ta kontakt
Ferietrøbbel for mange: 11 flyginger i Norge påvirket av streiken tirsdag
Flytekniker Geir Ove fortviler: – Jeg leser at vi er overbetalte parasitter – NRK Nordland
Kusinene mista halve ferien – flystreiken trappast opp fredag – NRK Norge
Nei i uravstemning øker streikefaren i Posten
«Flyteknikerne har mistet bakkekontakten» | FriFagbevegelse
Siste nytt om reisekaoset