1

Lenge leve heltemotets dag!

Bilde: El frontón, et av fengslene hvor hendelsene fant sted 19. juni 1986.

Våre kamerater i Communist International har publisert denne teksten i forbindelse med heltemotets dag 19. juni.

Heltemotets dag markeres 19. juni til minne om mer enn 250 peruanske krigsfanger og politiske fanger som ga sine liv for partiet og revolusjonen i 1986, i et storstilt opprør i fengslene. Den gamle peruanske staten forberedte et folkemord i fengslene, og gjennom sin heroiske oppofrelse ødela fangene disse planene, ved å ta initativet, reise rettferdige krav og kjempe til døden for dem. Hendelsene fikk svært mye oppmerksomhet, og nådde også langt utenfor fengslene. De avslørte for all verden den folkemorderiske og fascistiske karakteren til Alán Garcia og hans parti og regjering.

Kameratene gir et svært godt svar på hva heltemotets dag betyr i dag.

Lenge leve heltemotets dag!

Den 19. juni 1986 forvandlet krigsfangene – kommunister, stridende og masser av kommunistpartiet i Peru – konsentrasjonsleirene El Fronton, Lurigancho og Santa Barbara til de skinnende skyttergravene til folkekrigen i Peru mot det feige planlagte folkemordet av det fascistiske APRA-regimet ledet av Alan Garcia.

Krigsfangene kjempet med besluttsomhet og ukuelig mot mot politiet og væpnede styrker som ble sendt for å fullføre det reaksjonære folkemordet og avslutte opprøret med bruk av bakketropper, sjø- og luftbombardement, dynamitt, flammekastere og alle slags våpen. Med fare for eget liv vant de mer enn 300 fangene en stor politisk, militær og moralsk seier for klassen og kommunistpartiet i Peru, med ukuelig mot og heltemot som bare folkekrigen kan produsere.

På den annen side ble den fascistiske regjeringen til Garcia Perez, hans ministre og de høyeste sivile, militære og kirkelige myndighetene, så vel som revisjonistene blodig slått og beviste nok en gang at reaksjonen mot revolusjonen ikke vil nøle med å ty til de mest forferdelige folkemord og bryter alle sine egne lover og internasjonale traktater for å redde sitt system med undertrykkelse og utnyttelse.

Folkemordet ble begått av den peruanske reaksjonen med råd, støtte og medvirkning fra yankee-imperialistene, de russiske og kinesiske sosialimperialistene, de tyske, franske og spanske imperialistene, sionistene i Israel og med spesiell og ekstraordinær støtte fra sosialdemokratiske partier fra den råtne og stadig mer råtne «Annen internasjonale» ledet av Willi Brandt, som feiret en av sine internasjonale konferanser i Lima i disse dager. Disse beistene var nok en gang blodtørstige løpehunder, som ble fôret med blodet til kommunister og revolusjonære, som i januar 1919 i Tyskland med drapet på Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht og andre kommunister elsket av folket og det internasjonale proletariatet. Men som erfaringen fra verdensrevolusjonen og den peruanske viser: Blod kan ikke drukne revolusjonen, det gir næring til den.

Hva gir heltemotets dag oss?

Moral og frihet. En uovervinnelig moral, som et resultat av legemliggjørelsen av ideologien til det internasjonale proletariatet – i dag marxismen-leninismen-maoismen, hovedsakelig maoismen, med de universelle bidragene fra Formann Gonzalo. Uansett hvor dype og mørke fangehullene er, uansett hvor tunge lenkene er, knuser denne proletariske moralen dem.

Heltenes utgytte blod vitner om at og hvordan innsikt i nødvendighet er ekte frihet og hvordan vår frihet, virkelighet kan og vil endres ved å håndtere denne, hvordan det umulige blir mulig, hvordan vi kan og vil erobre himmelen.

Denne friheten er diametralt i motsetning til borgerskapet, som ikke vet noe høyere enn individuelle behov, ens eget ego, som i sentrum må være personlig eksistens som et grunnleggende krav. Dette bruddet med det gamle er avgjørende.

Det nye må hevde seg, i oss, i kommunistene, i de som har sverget å løsne denne verden, som vil begrave dette gamle samfunnet og bygge det nye samfunnet. Det er derfor heltemotets dag er av så enorm betydning for oss. Åpenbart, i folkekrigene som i dag føres av kommunistpartier, i Peru, i India, i Tyrkia og på Filippinene, hvor kommunister og masser hver dag gir livet sitt i kamp, ​​enda mer der nye folkekriger blir lansert, der kommunistiske partier og organisasjoner allerede fører væpnede kamper, men spesielt der det gamle truer ikke bare med korrupsjon, tortur og død, men heller lokker til et stille liv i fred, og lover en utvei for de som er mottakelige for det.

Lenge leve heltemotes dag!
Foren dere under maoismen!
Fremad til den enhetlige maoistiske internasjonale konferansen!

Referanse
Long live the Day of Heroism! – Communist International