1

Frankrike: Under 40% stemte ved valget

Søndag ble valg til nytt parlament avholdt i Frankrike. Resultatet var iøynefallende på to måter: For det første var det under 40 prosent som stemte. For det andre mistet president Macrons sentrumsparti flertallet.

Det var rekordlav valgdeltagelse i dette valget, og når mer enn 60 prosent av de stemmeberettigede faktisk stemmer, avdekker det en dyp politisk krise i landet. Vi må også regne med at mange av de som stemmer gjør dette uten noe begeistring, men kun for å støtte «det minste ondet». Særlig blant ungdommen er det liten oppslutning om valget, og bakgrunnen er også opptøyene og protestene i 2019 som var dominert av «de gule vestene», samt sterk misnøye blant folket med de strenge innskrenkningene i forsamlingsfriheten i 2020 og 2021 under påskudd av «koronatiltak».

Macrons parti er et sentrumsparti stiftet av Macron selv, som et «alternativ» til de gamle systempartiene: sosialdemokratene og det «republikanske» og gaullistiske høyrepartiet. Nå taper Macrons parti stemmer til både høyre og venstre, men ikke til de gamle store partiene. De som har styrket seg mest i valget er venstrekoalisjonen til presidentkandidaten Jean-Luc Mélenchon. Hans eget parti, som dominerer koalisjonen, har visse likheter med SV og Rødt, men er på noen måter mer radikalt. Den andre valgvinneren er Marine Le Pens Nasjonal Samling. Dermed går bevegelsen blant mindretallet som stemmer, til partier som hevder de er «ukuelige», mot korrupsjonen, mot systemet, mot EU, mot Macron og i det hele tatt fremstiller seg som alternativer til systemet.

Kort sagt avdekker valget både at massene i Frankrike til en viss grad viderefører de opprørske tradisjonene i landet, og at den allmenne krisa i imperialismen, som slår ut økonomisk, sosialt, politisk og kulturelt, også viser seg i en politisk krise i Frankrike. Her kan vi minne om at Frankrikes politiske struktur er inne i «den femte republikken», siden borgerskapet tok makta gjennom den franske revolusjonen, og at det siste kuppet med påfølgende nyskriving av grunnloven, fant sted så sent som på 1950-tallet. Det er heller ikke mange år siden en gruppe franske offiserer truet med borgerkrig og militærkupp. Med andre ord: Den borgerlige staten i Frankrike er svært skjør, selv om Frankrike er en av de få imperialistiske stormaktene i verden. Dette sier mye om omfanget av den allmenne krisa i imperialismen i dag.

Den revolusjonære bevegelsen i Frankrike oppfordret til valgboikott:

Referanser
Ny prognose: Macron mister flertallet – NRK Urix

Macron turns down French PM’s resignation offer, hosts opposition for talks
‘A seismic event’: Le Pen’s party makes historic breakthrough in French parliament
Macron’s bloc falls short of absolute majority, leftist coalition second, large gains for far right

Laber valgdeltakelse i Frankrike | ABC Nyheter