1

Honduras: En kvinne drepes hver dag

I forbindelse med årets 8. mars ble kampen mot vold mot kvinner reist til topps i det latinamerikanske landet Honduras. Hver dag blir en kvinne drept i det relativt lille latinamerikanske landet.

Fri Fagbevegelse skriver at den norske sosialdemokratiske NGOen Norsk Folkehjelp besøkte landet og at generalsekretæren derfra fikk «sterke inntrykk», og de skriver: «Honduras er blant landene i verden med størst ulikhet, og over 70 prosent lever i fattigdom. Fellesskapets naturressurser er privatisert og korrupsjonen er gjennomgående i alle sektorer og narkokartellene er dominerende.»

Bilde: Honduras ligger i Mellom-Amerika og grenser til blant annet Guatemala og Nicaragua.

Generalsekretær Henriette Westhrin fra Norsk Folkehjelp sier også: «Vi har møtt mødre som har fått sine barn drept, og døtre som har mistet sin mor. Alt på grunn av kampen for tilgang til jord og vann.»

Avisen skriver at pandemien, eventuelt pandemitiltakene, har satt likestillingen i revers og at vold mot kvinner har økt de siste to årene. Videre skriver de om jordløse bønder som gjenoppbygger sine landsbyer etter naturkatastrofer og som har okkupert jord, og dermed risikerer å få sine ledere forfulgt, kidnappet, torturert og drept.

Midt i denne situasjonen blir en kvinne drept hver eneste dag, i et land med 16 millioner innbyggere, noe som knapt tilsvarer befolkningen i Norge og Sverige til sammen. Til sammenligning ble det drept 16, 15 og 15 kvinner de siste tre årene i Norge, altså er tallet for Honduras nesten 30 ganger så høyt, i et land med bare 3 ganger så mange innbyggere. Også i Norge er kvinner overrepresentert på drapsstatistikken, særlig når man tar i betraktning at nesten alle gjerningspersonene er menn, men tallene for Honduras viser den dramatiske situasjonen i Latin-Amerika.

Bilde: En far snakker om tapet av sin datter til «femicid» i Hounduras. 

Videre knytter Fri Fagbevegelse dette sammen med de halvføydale og halvkoloniale forholda som kommer til uttrykk i fattigdom og utarming av landsbygda. Disse forholda er sammenfiltret med patriarkatet, og danner en dødelig kombinasjon for folkets kvinner. Avisen skriver at drapene ofte er partnerdrap, men at svært mange drap også er utført av narkokriminelle gjenger som leverer narkotika til USA.

Både Fri Fagbevegelse og Norsk Folkehjelp er uttrykk for sosialdemokratiet i Norge, og de knytter dermed store forhåpninger til at Honduras har fått en ny kvinnelig president fra venstresiden. Slike håp vil med nødvendighet gjøres til skamme. Såkalt «venstreorienterte» presidenter er ingenting nytt i Latin-Amerika. I mer enn femti år har mange land blitt ledet av slike. De er helt uten evne eller vilje til å bryte den onde sirkelen av imperialisme, føydalisme og patriarkalsk vold. Det er systemiske problemer som ligger til grunn, og disse kan bare løses ved å rive opp røttene til problemet med nydemokratiske og sosialistiske revolusjoner.

Forøvrig er vold mot kvinner et globalt problem, og pandemirestriksjonene og den økonomiske krisa har som sagt forverret situasjonen. Fattigdommen har økt og mange jenter må slutte på skolen som følge av dette. Kløfta mellom menn og kvinner har økt de siste årene, noe som beviser at kvinneundertrykkinga er vevd sammen med imperialismen. Dermed kan ikke denne fjernes innenfor systemet.

Marxismen avslører hvordan kvinneundertrykkingen er oppstått med privateiendommen, og kvinnens skjebne er fra da av og for all fremtid forbundet med denne. Opprettelsen av privat eiendom ble grunnlaget for kvinnens «historiske nederlag», og den dag i dag eier mannen enormt mye mer enn kvinnen. Selv i såkalt likestilte land er mannen overrepresentert som kapitaleiere. Det gamle patriarkatet er ikke avskaffet, det har kun forandret seg og blitt integrert i stadig nye klassestrukturer og økonomiske og politiske systemer. Dette er grunnlaget for hele patriarkatet og for menns vold mot kvinner. Det kan bare avskaffes ved at kvinnene organiseres som en mektig kraft for revolusjonen, særlig i den tredje verden og i land som Honduras.

Referanser
Hver eneste dag blir én kvinne drept i Honduras: – Her er vold mot kvinner viktigste sak | FriFagbevegelse
NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2021