1

Tyskland: Markeringer for heltemotets dag 19. juni

Våre kamerater i tyske Dem Volke dienen (Tjen folket) har publisert rapporter og bilder fra fem markeringer i anledning heltemotets dag 19. juni. 

Markeringene er holdt i forskjellige tyske byer, og flere steder rapporterer de om spontan deltakelse fra massene i markeringene. Alle steder ble det holdt appeller og delt ut løpesedler, og fokus var ikke bare på heltemotets dag, og de som ga livet for partiet og revolusjonen i Peru i 1986; aktivistene reiste også aktuelle paroler mot prisstigningene og angrepene på arbeiderklassen.

Freiburg: «Leve de falne heltene! Leve revolusjonen!» 

Revolusjonære aktivister har markert heltemotets dag i den sørvest-tyske byen Freiburg, med en punktmarkering og utdeling av løpesedler. Aktivistene tok oppstilling med et banner for de falne martyrene fra 1986 og slagordet «Leve de falne heltene! Leve revolusjonen!». En av aktivistene holdt appeller over høyttaleranlegg, og andre delte ut løpesedler og snakket med forbipasserende og nysgjerrige.

Essen: Punktmarkering for heltemotets dag

Revolusjonære aktivister tok oppstilling i en arbeiderbydel i Essen, en by i den folkerike og industritette delstaten Nordrhein-Westfalen, i anledning heltemotets dag. Med to bannere og faner med hammer og sigd, fikk aktivistene sterk positiv respons fra massene. Flere ganger stoppet forbipasserende for å høre appellene og flere ble også spontant med for å holde bannere og faner. Et av bannerne bar slagordet «Evig ære til formann Gonzalo!». Kameratene i Dem Volke dienen skriver at revolusjonære er et vanlig syn i bydelen, og at masser i området kjenner igjen og omfavner symbolene og slagordene.

Hamburg: Markering 19. juni for heltemotets dag og mot inflasjon og prisstigning

Med et banner med påskriften «Mot inflasjonen og prisstigningene som veltes over på arbeiderklassen!» markerte Kollektivet Røde Hamburg seg i en arbeiderbydel i Hamburg ved navn Mummelmannsberg. Hamburg er den største byen i Nordvest-Tyskland. Også her ble det delt ut løpesedler og holdt appeller. Også her sluttet masser seg spontant til markeringen, blant annet ved å overta banneret og posere på bilder.

Bremerhaven: Rød Kvinnekomité markerer heltemotets dag

Rød Kvinnekomité i Bremen markerte seg i en arbeiderbydel i Bremerhaven, som er Tysklands fattigste by og ligger nær storbyen Bremen. Banneret bar slagordene «Mot inflasjonen og prisstigningene som veltes over på arbeiderklassen!» og «Knus den onde sirkelen!» og «For arbeiderklassens kjempende organisasjon!». Bremerhaven ligger nært Hamburg og Bremen.

Bremen: Markering dagen før heltemotets dag

Dagen før heltemotets dag har revolusjonære aktivister også arrangert en punktmarkering i Bremen. Også her ble det delt ut løpesedler og ført samtaler med massene.

Vi oppfordrer forøvrig våre lesere til å lese mer om heltemotets dag og folkekrigen i Peru.

Referanser
Freiburg: Kundgebung anlässlich des Tags des Heldentums
Kundgebung anlässlich des Tags des Heldentums
Kundgebungen zum Tag des Heldentums in Norddeutschland