1

Kristiansand: Demonstrasjon mot politiet og vold mot kvinner

Aktivister har skrevet for Kampkomiteen om en kraftfull demonstrasjon i Kristiansand organisert av den nye samarbeidsorganisasjonen Feminister i Agder. I løpet av årets 3 første måneder er 7 kvinner drept av menn i nær relasjon, og dette var bakgrunn for markeringen.

Aktivistene skriver: «15. juni ble det holdt en demonstrasjon mot vold og femicid – drap på kvinner fordi de er kvinner. Demonstrasjonen retta seg mot politiet som beskytter det patriarkalske systemet og lar menn fortsette å utøve vold og drap på kvinner.»

Som sagt rettet demonstrasjonen seg særlig mot politiet, som beskytter og uttrykker patriarkatet og patriarkalsk vold. Derfor gikk den via gågata i byen og til politistasjonen, hvor det ble ropt slagord og holdt appeller. Demonstrasjonen la også stor vekt på internasjonal solidaritet, særlig mot kvinner i Latin-Amerika.

Aktivistene har også publisert en video fra markeringen:

Aktivistene arrangerte paroleverksteder i forkant av demonstrasjonen, der det ble lagd bannere, flagg, plakater og t-skjorter. Se kampkomiteen.org for alle bildene.

Referanse

Demonstrasjon mot politiet i Kristiansand – Kampkomiteen