1

IEA: Dagens energikrise «langt verre» enn oljekrisen på 70-tallet

Sjefen for det internasjonale energibyrået (IEA) sier dagens «energikrise» er verre og vil vare lengre enn oljekrisa på 1970-tallet. Han mener Europa igjen kan oppleve rasjonering som følge av mangel på drivstoff.

IEA-sjefen Fatih Birol mener dette kan skje allerede i sommer. Også Norge er avhengig av import. 80 prosent av dieselen og 75 prosent av bensinen i Norge importeres. Nå opplever man skyhøye priser på disse varene, og det påvirker de fleste andre priser også, for eksempel prisene på mat.

Fatih Birol sier til tyske Der Spiegel: «Vi hadde to energikriser på midten av 1970-tallet og noen år etter det. Men den gang handlet det om olje. Nå har vi en oljekrise, en gasskrise og en elektrisitetskrise på samme tid.» 

NRK skriver videre: «Under oljekrisen på 1970-tallet, økte prisen på olje med tregangeren på få måneder. I desember 1973 ble dette ikoniske bildet tatt, da kong Olav tok trikken da han skulle på ski i Nordmarka.»

Den utløsende faktoren akkurat nå, er Russlands posisjon i det globale energisystemet før sanksjonene. Men problemene skyldes ikke dette ene og alene. Det var en tydelig knapphet på energi, samt klar prisøkning, lenge før krigen mot Ukraina. Denne «energikrisen» er et uttrykk for krisa i kapitalismen. Det varierer hvor krisa først viser seg, og hvilke konkrete hendelser som merker den i starten, men krisa er en vedvarende del av kapitalismens syklus, og slår ut med 8-12 års mellomrom. 

At krisene får navn som «oljekrise», «dot.com-krise», «finanskrise» og «koronakrise» er derfor misvisende. Det er også misvisende å snakke om en serie kriser i dag («energikrise», «matvarekrise», «priskrise»). Det gir mer mening å snakke om to kriser. For det første den allmenne krisa i imperialismen, og for det andre den sykliske relative overproduksjonskrisa. Den førstnevnte har vært under utvikling i hundre år, og betegner prosessen av imperialismens forråtnelse og død. Den andre er en del av kapitalismens syklus, som denne går gjennom med 8-12 års mellomrom. Begge disse krisene er grundig beskrevet av marxismen, for eksempel i lærebøker i politisk økonomi fra Sovjetunionen og Kina.

Særegent i dag, konkret, slår disse krisene blant annet ut i dyrtida vi ser i alle land, med kraftig prisvekst, i en rekke problemer i den internasjonale økonomien, og vi ser den allmenne krisa komme til uttrykk ikke bare i økonomien, men også i politikken og kulturen. Vi ser forfall og krise på den ene sida, reaksjon over hele linja, og på den andre ser vi at folket igjen og igjen reiser seg til kamp og motstand. Stadig større protestbølger, stadig flere land i unntakstilstand. Det går i bølger, opp og ned, utviklinga er ujevn og går ikke bare fremover men opplever også tilbakeslag. Men den historiske tendensen er svært tydelig. Vi lever i de 50-100 årene hvor imperialismen vil feies vekk fra jordas overflate, i den strategiske offensiven av den proletariske verdensrevolusjonen.

Les mer:

Referanser
Advarer mot verste energikrise på 50 år – NRK Norge