1

9. juli: Tekster om den indiske revolusjonen

Bilde: Thomas G., Pixabay

Våre kamerater i Kommunistisk Internasjonale (ci-ic.org) har i anledning den internasjonale aksjonsdagen 9. juli publisert en rekke tekster og andre ressurser om den nydemokratiske revolusjonen i India.

Lederskapet for revolusjonen er Indias Kommunistiske Parti (Maoistene), som leder folkehæren PLGA. Disse har etablert revolusjonære folkekomiteer i flere områder i landet, som omfatter millioner av fattigbønder, kasteløse, urfolk og arbeidere. Folkekrigen de leder har pågått uavbrutt siden 1970-tallet, hvor denne revolusjonære kampen ble initiert av CPI (m-l) og av MCC. Disse var veiledet av Mao Zedongs tenkning. CPI (Maoist) er resultatet av en samlingskongress i 2004 som stiftet partiet og fusjonerte to geriljaorganisasjoner til én.

Kameratene i CI-IC har publisert en rekke tekster av den store indiske kommunisten Charu Majumdar, samt de siste utgavene av det revolusjonære magasinet People’s March, samt en viktig tekst fra Kinas Kommunistiske Parti kalt «Spring Thunder over India». Det sistnevnte slår KKP igjen fast at veien til frigjøring av folket går gjennom væpna kamp, gjennom revolusjonær krig, og at det ikke finnes noen annen vei.

Folkekrigen i India er en av verdens fire folkekriger, som sammen utgjør aksen i den proletariske verdensrevolusjonen.

Tekster fra ci-ic.org: