Dyrtida fortsetter med sterk prisvekst – vil bli verre i høst

Vi lever i dyrtid på ny, noe som betyr kraftig vekst i prisene over hele linja. Arbeiderklassen opplever reallønnsnedgang, og særlig de fattigste. Det understreker behovet for en ny kjempende arbeiderbevegelse.