1

Brasil: Alt urfolksblod vil bli hevna! Død over latifúndioen!

Etter massakren i Amambai, der militærpolitiet utførte et feigt angrep mot flere urfolksfamilier i tjeneste for latifúndioen, fortsetter Guarani Kaiowá-folket i Mato Grosso do Sul å kjempe en hard kamp mot de store godseierne og deres lakeier, og på veggene til militærpolitiet er det skrevet: Alt urfolksblod vil bli hevna! Død over latifúndioen!” 

Flere tusen deltok i begravelsen til Vito Fernandes 27. juni som ble drept under massakren. Det var plakater med krav og slagord som “La oss stå imot til siste slutt!” Et banner krevde rettferdighet for ofrene for massakren og navnene på fem personer sto skrevet: Vito, Natiele, Naiara, Vilke og Julio. Markeringa viste kamplyst og solidaritet, og det Guarani Kaiowás vilje til å fortsette forsvaret av urbefolkningas territorier gjennom tilbaketakelsene.

Guarani Kaiowá fordømmer at mer enn tusen hektar av jorda deres er invadert av latifúndioen. Godseieren har ti eiendommer på til sammen 3700 hektar i Amambai, som er urfolksområde, og området der det nå bor over 10 000 mennesker er fra før av sterkt avgrensa av den gamle staten. Godseieren var en av de tiltalte i “Jurupari-opperasjonen” i 2013 der han ble etterforska for ulovlig hogst, avskoging og gjengdannelse.

Samme dag som Amambai-massakren fant sted invaderte statlige agenter sammen med godseiere og bevæpa menn et territorium i Naviraí, der urbefolkninga hadde okkupert et område og dannet Tekoha Kurupy/Santiago Kue. Agentene satte opp en operasjonsbase og utførte en regelrett jakt på Guarani-folket som varte i flere dager. 

Etter drapet på 18 år gamle Alex Lopes i mai i år har det vært en bølge av tilbaketakelse av jord. Lopes ble skutt av godseieren som okkuperte urfolksområdet i Coronel Sapucaia og dagen etter drapet tok urbefolkninga tilbake jorda der forbrytelsen fant sted, og dannet Tekoha Jopara.

De som tok tilbake Kupuri fortsetter å gjøre motstand mot de reaksjonære troppene.Banneret peker den ultrareaksjonære Bolsonaro ut som en morder, fordømmer Temporal Marco (som sier at urfolk bare har rett til å kreve tilbake jord de har vært på før den føderale grunnloven ble vedtatt, 5. oktober 1988) og krever: Ut av vårt territorium!

I en uttalelse med tittelen «Vårt blod roper etter rettferdighet!» sier Guarani Kaiowá militærpolitiet har fungert som en vakthund for latifúndioene og den gamle staten i nok en ulovlig aksjon. «Barn, unge mennesker, eldre, familier som bestemte seg, etter lang ventetid uten å få sin rett, ble angrepet for å ta tilbake et territorium som alltid var deres og som tidligere ble stjålet fra vårt folk», fordømmer han.

I en uttalelser under Vitos begravelse, bekreftet Aty Guasu på nytt avgjørelsen om å kjempe og gjøre motstand og om de så må dø vil Guarani og Kaiowá til det siste forsvare territoriene. «Vi, i Aty Guasu, vil ta denne massakren til alle sfærer og vi vil ikke gi opp før de ansvarlige blir straffet og holdt ansvarlige» erklærte de.

Urbefolkninga erklærte at de med blod vil avgrense og gjenvinne jordområdene som er invadert av de folkemorderske latifúndioene, og gjorde det klart at de ikke lenger forventer at den gamle staten og dens latifúndist-politikk skal garantere folks rettigheter. Demonstrasjoner av solidaritet og støtte til motstanden til Guarani Kaiowá-urbefolkninga i Mato Grosso do Sul øker over hele landet.

Referanse
MS: Guarani Kaiowá resistem às investidas da reação após chacina – A Nova Democracia