1

Colombia: De rike tar abort – de fattige dør

Mens kvinner blir fratatt retten til å ta abort i flere land, som i USA og Polen, går andre land motsatt vei, iallefall på papiret. Kvinnebevegelsen i Latin-Amerika har kjempa en lang og hard kamp for retten til å bestemme over sin egen kropp, og i flere land er lovene myka opp. I Colombia ble abort fram til uke 24 legalisert i februar, men mange kvinner har likevel ikke en reell tilgang til aborttjenester. 

Tilgang til lovlig abort gir færre ulovlige og utrygge aborter, og ifølge WHO blir det årlig utført 25 millioner utrygge aborter i verden, og som en følge av dette dør 39 000 kvinner og jenter. I land hvor det er streng abortlovgivning er som oftest aborttallene høyere og nesten alle utrygge aborter blir utført i land med streng abortlovgivning.

Hanne Lotte Moen, spesialrådgiver innen likestilling, seksuell- og reproduktiv helse og rettigheter for Redd Barna, skriver at legaliseringa har skapt stor glede, men at barrierene som fattige kvinner og jenter fortsatt møter, gjør abort nærmest uoppnåelig for mange. Det blir ikke informert skikkelig om tilbudet og lovendringa, mange mangler forsikring eller penger til konsultasjon, inngrep eller transport. Svært mange helsearbeidere reserverer seg mot å informere om, henvise til og utføre abort, og konservative verdier i samfunnet gjør at kvinnene risikerer å straffes med vold eller utestengelse om de tar abort. Så for mange er loven de trodde var en seier, noe som bare finnes på papiret.

Det er et latinamerikansk ordtak som sier at de rike tar abort og de fattige dør. Til tross for lovendringer gjelder dette fortsatt i en rekke land, både der abort er lovlig og der det er ulovlig. 

Referanse
Abort er legalisert i Colombia, men fremdeles utopi for mange – Bistandsaktuelt