1

Regjeringen forsvarer krafteksporten

Statsminister Jonas Gahr Støre har advart om en tøff høst og vinter på grunn av høye strømpriser, og Statnett har advart om lav fyllingsgrad i magasinene og fare for strømrasjonering i vinter. Likevel fortsetter krafteksporten til utlandet, og Støre vil ikke gjøre noe for å forhindre det. 

«Når vi har overskudd, kan vi selge til utlandet. Men med jevne mellomrom er det tørre perioder eller hele tørrår. Da trenger vi kraft fra utlandet for å dekke opp vår egen mangel. Denne handelen er bra for oss» sier Støre i et intervju med Aftenposten/E24.

Han viser derfor ingen interesse for å begrense Norge fra det europeiske kraftmarkedet, slik flere har tatt til orde for.

Videre sier han: «Det er en farlig tanke og vil ikke tjene oss godt. Det vil kunne gi oss dyrere kraft og kraftmangel i gitte situasjoner. Vi vil neppe kunne importere kraft når vi har behov for det uten at vi bidrar til andre land når de har behov. Det er en gjensidighet i dette».

Han mener at mange av drivkreftene bak de høye strømprisene ikke kan styres med politikk, men at regjeringen vil stille opp for de som er hardest rammet.

«Vi må forberede oss på en tøff vinter. Vi må være ærlige og snakke sant om det som kommer. Strømprisene blir høyere enn vi har vært vant med. Dette er en europeisk energikrise, som omfatter oss alle».

En ny analyse, utført av forskningsstiftelsen De Facto, viser til at man kan se en sammenheng mellom når utenlandskablene åpnet, og hoppet i prisen på strøm. Dette er heller ikke noe overraskende, markedet fungerer slik at vareselgerne alltid vil søke den høyeste prisen og varekjøperne vil søke den laveste prisen.

Da vil det, så lenge det er fritt frem for å selge så mye kraft som man ønsker, være et kraftig insentiv for å pøse på med strøm ut på markedet når prisen er høy. Det vil derfor ikke være noe poeng for kraftprodusentene å la magasinene fylles under snøsmeltinga (som har vært lav i år) eller under høstregnet. Det vil gi langt mer mening å selge ut til markedet nå, og kunne ta godt betalt for dyr kraft når vinteren presser prisene opp ytterligere.

Nå har riktignok regjeringen, med olje og energiminister Terje Aasland i spissen, vært fremme med pekefingeren og oppfordret kraftprodusentene til å spare på vannet. Dette skal visst ha hatt en viss effekt, men fremdeles er magasinene i Sør-Norge lave mange steder.

Noen av opposisjonspartiene, SV, FrP og Rødt har foreslått å avbryte den 3 måneder lange sommerferien til Stortinget for å fatte tiltak for å bedre situasjonen, blant annet å sette en grense for hvor lite vann det kan være i magasinene før produsentene har lov til å eksportere. Dette har regjeringen avvist behovet for, siden det alt er vedtatt at strømstøtten skal forlenges til mars neste år.

Det er jaget etter den maksimale profitt som er drivfjæren i monopolkapitalismen. Gjennomsnittlig profitt duger ikke, den gjennomsnittlige proftitten er ikke annet enn den nedre grensen for hva som lønner seg for monopolkapitalistene. De som søker eller oppnår den gjennomsnittlige profitten taper konkurransen mot dem som søker den maksimale profitten. De vil fortsette sin utsugning av arbeiderklassen både som lønnsarbeidere og forbrukere, beskyttet av de gamle borgerlige statene, helt til de blir feid bort av revolusjon.

Referanser
VG: Strømkrisen: Rødt og SV vil avbryte stortingets sommerferie
VG: varsler mulig strømrasjonering
VG: Lave vannstander skaper høye strømpriserVG: Nå sparer kraftbransjen på vannet
Frifagbevegelse.no: Strømprisene skyldes kraftkablene til utlandet
Frifagebevegelse.no: Støre forsvarer krafteksporten