1

El Salvador: Massearrestasjoner, unntakstilstand og motstand

El Salvador er i ferd med å bygge det som skal bli verdens største fengsel, men plass til 40 000 fanger. Allerede sitter hele 2 prosent av landets voksne befolkning fengslet, noe som plasserer landet på verdenstoppen.

President Nayib Bukele kaller det nye fengselet et «innsperringssenter for terrorister».

Fangene i denne konsentrasjonsleiren skal isoleres totalt fra omverdenen, skriver presidenten på Twitter. Offentlige utredninger har vist at det blir umulig å legge inn vann og avløp til alle fangene. Selv et langt mindre fengsel ville ikke evnet å levere dette i området hvor fengslet bygges. Dagens gigantiske fengsel bygges i rekordfart, og legitimeres av myndighetene under slagordet «krigen mot gjengene». Journalist Daniel Valencia i El Salvador sier ifølge NRK: «Fengselet er et symbol på urettferdigheten og volden begått mot innbyggerne fra Bukeles regjering.»

Bukele innførte unntakstilstand i mars, og opphevet fem paragrafer i grunnloven. Deretter ble mer enn 48 000 mennesker arrestert i løpet av kort tid. Unntakstilstanden er nå inne i sin femte måned. Mennesker fengsles uten advokat eller rettergang, kun med anklager om å tilhøre en gjeng. Ingen vet om de får nok mat, og flere er allerede døde i arrest.

Forsker Adrian Bergmann ved Universitetet i El Salvador sier: «De er innelåst uten lov og dom og uten tilgang til forsvarere» og NRK skriver at bare det å være medlem av en gjeng kan straffes med inntil 45 års fengsel. Den norske forskeren Bergmann sier at en rekke tidligere gjengmedlemmer, som har klart å bryte med dette gamle livet, nå er fengslet på ny, uten nye anklager. Han beskriver det som hjerteskjærende, og NRK skriver at også familiemedlemmer, naboer og fattigfolk blir arrestert ganske vilkårlig.

Bilde: President Nayib Bukele tar «selfie» på talerstolen i nasjonalforsamlingen.

Journalisten Valencia sier rundt 3000 av de fengslede er helt vanlige mennesker; arbeidere, pensjonister og funksjonshemmede. Nå kan de holdes i varetekt svært lenge uten å stilles for retten, etter at gamle begrensninger i lovene er avskaffet under unntakstilstanden. Han sier også at rundt 50 av de innsatte er døde hittil, som følge av vold eller matmangel. Selv FN og Røde Kors holdes ute fra fengslene, og får ikke informasjon om tilstanden.

NRK skriver videre: «Ingen land i verden kan måle seg med El Salvador i antall innbyggere satt bak lås og slå, med sine 1300 innsatte per 100 000 innbyggere. Det utgjør rundt 86 000 personer i fengsel i et land med 6,4 millioner innbyggere. 2 prosent av hele den voksne befolkningen sitter innelåst. USA ligger som nummer to på listen med 639 personer per 100 000 i fjor.»

Bare det enorme antallet er kritisk i seg selv, da El Salvadors fengselsvesen slett ikke har nok penger til mat og medisiner for alle disse.

President Bukele har i løpet av tre år avsatt Høyesterett og riksadvokaten, og han har økt militærbudsjettet kraftig. Stener Ekern ved Norsk senter for menneskerettigheter sier det ikke er noen tvil om at landet er et diktatur. Journalister og regimekritikere utfører sin virksomhet med livet som innsats sier han. Situasjonen er nok et talende eksempel som må knuse enhver illusjon om hva herskerne er i stand til å gjøre mot folket. Det stiller skarpt nødvendigheten av revolusjonær kamp, og av å knuse alle former for revisjonisme og opportunisme.

Videre har det vært mange folkelige protester mot presidenten, regimet og unntakstilstanden.

El Salvador ligger i Mellom-Amerika, som i mange tiår har vært utsatt for USA-imperialismens herjinger og utbytting, hvor det har vært en rekke kriger og intervensjoner, hvor flere geriljaer er aktive, og hvor den ekstremt lukrative narkotikahandelen til USA har sin transportetappe fra landene lenger sør på kontinentet.

Utviklingen viser videre tendensen til reaksjonering av statene, til mer og mer militarisering, til avskaffelse av borgerlig-liberale demokratiske rettigheter, og til regelrett terror mot folket. Dette er uttrykk for krisa i imperialismen, økonomisk og politisk, som blant annet kommer til uttrykk i forråtnelse og forfall i den gamle borgerlige staten. Dette åpner veien for, og nødvendiggjør, demagoger og despoter av Bukeles type, som vi ser på alle kontinenter.

På den andre sida svarer massene med protester, med kamp og motstand. Den reaksjonære Bukele sitter ikke trygt, tross all den vilkårlige volden han og hans regime slipper løs mot folket. 

Dessuten må vi se situasjonen i El Salvador som nok et eksempel på at hele Latin-Amerika er blitt et stormsenter for verdensrevolusjonen, slik formann Gonzalo slo fast at kontinentet var i ferd med å bli. Det pågår væpna kamp og geriljakrig mange steder fra Mexico i nord til Chile i sør. Over hele kontinentet er det et yrende liv av kamp og motstand, svære protester, generalstreiker, jordokkupasjoner, blokader og fremvoksende revolusjonære bevegelser. Kort sagt er det ikke bare den allmenne krisa i imperialismen som kommer til uttrykk i Latin-Amerika, men også den strategiske offensiven i den proletariske verdensrevolusjonen.

Referanse

Her bygges verdens største fengsel med plass til 40 000 innsatte – NRK Urix