1

Oslo: Ukrainske flyktninger fordobler køen til Fattighuset

Fattighuset er en veldedig organisasjon i Oslo som deler ut mat til fattige, og siden februar har de hatt en dobling av antall besøkende som følge av krigen mot Ukraina.

Klassekampens reportere skriver at de ankommer Fattighuset kl 08.30, og at innen 1 time er 500 købilletter revet vekk. De som ankommer senere får ingenting. I køen møter journalistene flyktninger fra Ukraina, som bor hos privatpersoner men ikke har noe å leve for. De beskriver blant annet lang ventetid, for eksempel tre måneder, før de får støtte.

Fattighuset deler ut mat hver onsdag og fredag gratis til de som kommer. Per januar og februar var det 350 personer i snitt som besøkte huset, men nå er dette doblet seg sier en representant for huset. De skriver på sine nettsider at de ofte går tom for mat.

Selve utdelingen skjer i samarbeid med Grønland kirke, hvor trengende kan komme og få billett til køen. Fattighuset forteller også at flere reiser langt for å komme til dem. Styreleder i huset holder politikerne ansvarlige: «Vi gjør hva vi kan for å få tak i mer mat og større bemanning. Men vi kan ikke løse dette problemet. Det ligger på politisk nivå. De som er ansvarlig for velferden for våre flyktninger må komme på banen for å gjøre noe med denne utfordringen» 

Referanse

Flest ukrainere i køen