1

Kina: Skjerpet konflikt med USA under Taiwan-besøk

Konflikten mellom USA-imperialismen og kinesisk sosialimperialisme er skjerpet kraftig som følge av at Nancy Pelosi besøker øya Taiwan. Dette er en politisk provokasjon fra Pelosi, og må sees som en del av rivaliseringen mellom de to imperialistene.

Besøket har ført til at Kina har sendt militære fly inn i det Taiwan kaller sitt luftrom, og iverksatt militærøvelser på alle kanter av øya. I klare ord har Kina fordømt besøket, og truet med alle slags motsvar. På sin side arbeider USA-imperialismen for å utvide sin innflytelse i Øst-Asia og Stillehavet, både politisk, økonomisk og militært. De åpner nye ambassader på små øyer i Stillehavet, de etablerer nye militærbaser og forsterker de eksisterende, de tar stadige initiativer for å styrke de økonomiske båndene mellom seg og ikke bare Taiwan, men også land som Japan og Filippinene. Det pågår et intenst kappløp i Øst-Asia, mellom de to store rivalene, imperialistene i USA og Kina.

Nancy Pelosi er speaker i representantenes hus, et av de to kamrene i USAs kongress. Formelt er hun den tredje mektigste personen i USAs politiske system. Om presidenten og visepresidenten faller fra, er det hun som blir statsleder. Provokasjonen i besøket til Taiwan, ligger særlig i at Kina ser Taiwan som en del av Kina, og at det som likner et statsbesøk undergraver dette synet. 

Men ikke bare Kina ser på Taiwan som kinesisk: Både USA, FN og også Taiwan selv anerkjenner dette! Grunnlaget for øyas politiske løsrivelse fra Kina, ligger i at da KKP og Mao Zedong kom til makta i 1949, dro de borgerlige nasjonalistenes ledelse til Taiwan og forskanset seg der under USAs beskyttelse.

Etter dette ble det etablert et militært despoti på øya, hvor nasjonalistpartiet KMT regjerte enerådende, som marionetter for USA. Revolusjonære ble forfulgt, og USA-imperialismen bygde opp Taiwans eksportretta industri og deres militære apparat, for å gjøre øya til et bolverk mot Folkerepublikken Kina. Dette er forhistorien. I dag er Kina falt i hendene på revisjonistene, og Kinas rettferdige historiske krav blir pervertert av sosialimperialistenes jag etter å utvide sin makt.

Den formelle selvstendigheten, som i realiteten har gjort øya til en halvkoloni for USA, skyldes kun at de borgerlige nasjonalistene i KMT ikke anerkjente Folkerepublikken Kina som legitim. Derimot har senere både FN og USA-imperialismen selv, formelt anerkjent denne legitimiteten for lengst. I dagens kontekst, med krigen i Ukraina som russisk imperialisme «legitimerer» med støtte til «folkerepublikkene» i Donbass, blir USAs hyklerske holdning ekstra tydelig. Hvorfor skulle Taiwan og Kosovo ha rett til løsrivelse, og ikke «folkerepublikkene» i Øst-Ukraina?

USA-imperialismen er verdens eneste supermakt. Kinesisk imperialisme er langt fra noen supermakt, men de er den fremste utfordreren til USA på flere målestokker, blant annet på grunn av deres store økonomi. USA har erklært at Kina er den viktigste trusselen for dem, ikke Russland, og at Sørøst-Asia, hvor Taiwan ligger, er et viktigere konfliktområde for dem, enn Øst-Europa. Det er i denne konteksten Pelosis provokative besøk må forstås. Besøket er også møtt med protester fra folk i Taiwan som ikke ønsker å bli brukt som brikker av USA-imperialistene, og som ber Nancy Pelosi komme seg vekk.

Referanser
Nancy Pelosi har landet på Taiwan: Kina varsler stor militærøvelse rundt øya
People of Taiwan Protest Against Nanci Pelosi’s Presence and US Imperialist Provocation
US pushes for stronger control over South Pacific
Slik reagerer Kina på Pelosis besøk – VG