1

Strømselskaper får 97 prosent profitt – folket betaler

Strømselskapene håver inn penger på den rekordhøye strømprisen. Flere steder selges strømmen nå med vanvittige 97 prosent i profitt!

Dette skriver Dagbladets økonomisider Børsen. Det er særlig kundene i Sør- og Øst-Norge som opplever dette ranet. Innbyggere i storbyene Oslo og Bergen fikk rekordhøye strømpriser sist mandag, med makspris på 4,45 kroner per kwh. Til sammenligning mener myndighetene selv at det bare koster omtrent 12 øre å produsere den samme kilowattimen.

Det er i all hovedsak statlige og kommunale kraftselskaper som håver inn den ekstreme profitten. Ingen annen bransje kan gange prisen på varene de selger med 40 fra produksjon til salg. Dette skyldes bare at staten og kommunene har bygd ut offentlig vannkraft som produserer uhyre billig, etter at anleggene er bygd vel og merke, men at strømmen nå selges på et europeisk kraftmarked i konkurranse med kull og gass, som koster langt mer å utvinne enn vannkrafta. Strømmen er den samme, selv om den kommer fra ulike kilder, og dermed får norske strømselskaper en gylden mulighet til å selge strømmen til «markedspris». Det er stor etterspørsel etter strøm i Europa nå. Videre hadde prisen i Europa forøvrig vært enda høyere uten tilgang til norsk vannkraft, selv om denne utgjør en svært liten andel av strømforbruket i for eksempel Tyskland.

Konteksten for den voldsomme prisøkninga er den allmenne krisa i imperialismen, og den sykliske relative overproduksjonskrisa som slo ut for fullt i 2020. Prisene økte lenge før krigen i Ukraina, men denne har også aksellerert prisøkninga.

Børsen skriver at med markedsprisen i Sørvest-Norge kan strømselskapene der notere seg en profitt på 97 prosent.

Partiene Rødt, Frp og SV foreslår forskjellige løsninger, som for eksempel en makspris på strøm. Problemet er den kapitalistiske økonomien, og at norsk økonomi er forbundet med europeisk. Dermed får imperialistene vansker med å løse problemet enkelt, og dette blir nok et problem ikke bare økonomisk, men også politisk. Politikernes manglende evne til å løse dette voksende problemet for massene, som kan føre til personlig ruin for mange fattige og til at flere små bedrifter går konkurs, øker med nødvendighet misnøyen med politikerne.

Mange lar seg provosere voldsomt, særlig av at det er staten og kommunene som nå håver inn penger på at folk får rekordhøye strømregninger. Makspris på strøm er et selvsagt rettferdig krav i denne forbindelse, og også krav om å stanse eksporten og garantere folket strøm de har råd til. I et land med mange måneder vinter, hvor de fleste trenger strøm til oppvarming er det en livsnødvendighet, ingenting mindre.

Referanse

Strømselskapene soper inn monsterprofitt