1

Lærerstreiken trappes opp fra mandag

Bilde: Paul S. Amundsen/Utdanningsforbundet

Fra og med mandag 22. august trappes lærerstreiken opp, og 1300 medlemmer av Utdanningsforbundet er da ute i streik. Leder for Utdanningsforbundet sier til NRK at målet er å presse motparten tilbake til forhandlingsbordet, slik at de oppnår en bedre avtale.

Motparten er KS, Kommunenes Sentralforbund, som forhandler på vegne av alle kommunene og fylkeskommunene hvor lærerne er ansatt. Disse sier på sin side at de har gitt alt de kan gi, og at det ikke er mer å hente. Per mandag vil 14 kommuner og alle landets fylkeskommuner være berørt av streiken, skriver Nettavisen.

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal sier i en pressemelding at når KS velger å gjøre lærerne i skolen til lønnstapere for sjette år på rad, har de ikke annet valg enn å sette hardt mot hardt. Lærerne vil helst være i klasserommene sier han, og han slår også fast at de forbereder seg på en langvarig streik.

Også barnehagelærere er en del av konflikten, og kan bli tatt ut i streik etterhvert. Fagforeningene Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund og Norsk Lektorlag står sammen i konflikten, som handler om kommunesektoren i hele landet unntatt Oslo. Fagforeningene i Oslo forhandler separat, og har kommet til enighet med motparten der. Fri Fagbevegelse skriver at Utdanningsforbundet er den desidert største organisasjonen, med 90 000 medlemmer som er omfattet av konflikten.

Flere andre kommentatorer sier streiken kan bli langvarig, og det er også en diskusjon om hvordan fagforeningene kan unngå at staten stanser streiken med tvungen lønnsnemnd, slik de har gjort flere ganger før med forskjellige påskudd. For eksempel lyktes de å stanse forrige lignende streik, ved å vise til at et forbrenningsanlegg ble rammet av streiken, og at det dermed ble «fare for liv og helse».

Vi har tidligere slått fast at tvungen lønnsnemnd er et korporativistisk inngrep i retten til å streike, og i den såkalt «frie lønnsdannelsen». Vi har også igjen og igjen slått fast, at streik og annen kamp er eneste måte å redusere reallønnsnedgangen. Videre er lærere stadig under press fra staten, som hele tiden tillegger lærerne nye oppgaver, for eksempel psykososialt ansvar, og nye skjema som skal fylles ut, uten at det verken følger mer tid eller lønn med oppgavene. Det voksende byråkratiet virker kvelende på det som i teorien er lærernes hovedoppdrag: Å utdanne barn og ungdom.

Kort sagt kjenner lærerne, selv om de relativt sett ikke er noen lavtlønnsgruppe, presset fra en stadig mer byråkratisk imperialisme, innenfor en kontekst av økende barnefattigdom og skjerpa sosiale problemer. Og som alle andre rammes de nå av dyrtida, som må møtes med kamp og motstand, for å redusere den smellen folket kan vente seg særlig denne høsten og vinteren, med de økte matvareprisene, heva renter og galopperende prisvekst på matvarer.

Les mer:

Referanser
Lærerstreiken (Utdanningsforbundet)
Lærerstreik – Siste nytt – NRK
Lærerstreiken trappes opp: – Han ikke noen annet valg
Lærerstreiken trappes opp fra neste uke | FriFagbevegelse