1

Chile: Protester mot regjeringa til Boric

Det er fem måneder siden opportunisten Gabriel Boric ble president i Chile, og nå rystes landet på ny av protester skriver våre kamerater i brasilianske A Nova Democracia.

Kameratene skriver at massene reiser seg mot de reaksjonære og antifolkelige tiltakene fra «det unge avkommet av chilensk opportunisme og revisjonisme». Gateselgere protesterer i byene, etter at politiet har iverksatt en operasjon for fjerne dem fra gatene. De protesterte fra 8. til 10. august, og det ble bygget barrikader. Politiet arresterte 13 personer i en by hvor ordføreren kommer fra revisjonistpartiet. Statens angrep på gateselgerne har full støtte av storborgerskapet, som vil rydde vekk all konkurranse. Den store politioperasjonen bidrar til en videre militarisering av samfunnet.

Studenter og utdanningsarbeidere protesterer mot at universitetene sultefores, lønna holdes nede og studieavgiftene øker. Mange reiser seg også for å kreve løslatelse av politiske fanger fra opptøyene i 2019-2020. Studentene har blant annet protestert for å stryke studiegjeld og få en slutt på studentavgift ved offentlige universiteter. Også disse protestene ble møtt med tung represjon fra politiet, skriver de brasilianske kameratene. Studentene gjorde motstand, til tross for at en ble skutt av politiet.

Sør i landet mobiliserer mapuchefolk mot de store godsene og storselskapene som plyndrer landet deres, og mot den militære intervensjonen i den sørlig-sentrale regionen av Chile, som ble iverksatt i 2021 og som er videreført av Boric. Her føyer massenes kamp på landsbygda seg til kampene til gateselgere, utdanningsarbeidere og studenter i byene. Mapuchefolket har i årevis kjempet for å ta tilbake landet sitt, som ble okkupert under den spanske koloniseringen av Amerika.

Unntakstilstanden som ble erklært i mapuchenes områder av den gamle reaksjonære presidenten Piñera, er videreført av opportunisten Boric. Regionen ble erklært som konfliktområde og militært personell med helikoptre og pansrede kjøretøy ble deployert dit. Dette kommer i tillegg til politiet og de væpna «sikkerhetsselskapene» som opptrer som de store godseiernes private militser. De sistnevnte er ansatt av rike landeiere for å undertrykke og terrorisere bønder og urfolk. 16. mai godkjente Boric at militæret ble mobilisert dit på ny, og han har siden forlenget disse godkjennelsene. Dette til tross for at han i valgkampen lovte «dialog» med mapuchefolk.

Kort sagt: Boric’ maske som «folkets forsvarer» har falt. Han avslører sin karakter, og karakteren til den råtne og reaksjonære gamle staten. Massene på sin side, både i byen og på landet, kjemper og gjør motstand på nytt.

Referanser
Chile: Povo reage contra ataques do governo anti-povo de Boric – A Nova Democracia