1

Arbeiderpartiet splitter opp jernbanen på Østlandet

Vy ser nå ut til å miste halvparten av togtrafikken på Østlandet til selskapet Flytoget, og dermed vil passasjerer fra desember neste år måtte forholde seg til to selskaper.

Fri Fagbevegelse skriver at flere tusen ansatte vil bli berørt av en eventuell oppsplitting. Det forhandles nå med to selskaper om hver sin del av toglinjene på Østlandet. Både Vy og Flytoget AS eies fullt ut av det offentlige, men med oppsplittinga av jernbanen ser vi at offentlige selskaper konkurrerer med hverandre. Grunnlaget er en sterk drivkraft for å kutte i statens utgifter, i møte med utviklinga av imperialismen.

På den andre sida sier lokførere at jernbanereformen neppe har spart staten for en eneste krone. Fri Fagbevegelse skriver at de to store forbundene på jernbanen, Norsk Jernbaneforbund (NJF) og Norsk Lokomotivmannsforbund, hele tiden har vært kritiske til oppsplittingen og konkurranseutsetting av togtrafikken. De mener dessuten at Arbeiderpartiet og regjeringen har brutt løftene sine til fagbevegelsen.

Erling Hobøl, leder i Lokomotivpersonalets Forening Oslo, skriver i et debattinnlegg at «Arbeiderpartiet gjennomfører Høyres jernbanereform». Han skriver at regjeringa driver frem oppsplitting og omorganisering av jernbanen på Østlandet, og at de med dette bryter sin egen regjeringserklæring. Regjeringen viderefører bare jernbanereformen som ble innført under Erna Solberg.

Hobøl skriver: «Oppsplitting kommer til å føre til en mindre effektiv jernbane. Det er allerede knapt med togsett og det er bare å belage seg på flere innstillinger når togsettene ikke kan brukes på kryss og tvers. For oss ansatte kommer dette til å føre til store endringer og for de aller fleste en mer monoton arbeidshverdag.» 

Vi må forstå oppsplitting og styringsmodellene fra «new public management» som uttrykk for to mål for staten: (1) kutte eller begrense statens utgifter til massenes velferd og (2) forberede offentlige selskaper på mulig privatisering i framtida, gjennom markedstilpasning og anbudsordninger. Det underliggende økonomiske grunnlaget for disse målene, er imperialismens utvikling og forråtnelse. Det er uttrykk for profittratens tendens til å minke innenfor den kapitalistiske økonomien. Kort sagt: Det blir vanskeligere å tjene penger, konkurransen skjerpes, staten har behov for å kutte i utgifter og kapitalistene har behov for nye bransjer å investere i for å øke profitten. Dermed er ikke denne politikken fritt valgt av politikerne, men et resultat av tvangen i det økonomiske systemet.

Referanser

«Arbeiderpartiet gjennomfører Høyres jernbanereform» | FriFagbevegelse

Vy mister halvparten av togtrafikken på Østlandet | FriFagbevegelse