1

Industristreiken for lokal streikerett trappes opp

LO-forbundet Industri Energi krever i denne streiken at de skal kunne føre lokale forhandlinger og gå til streik i disse, for å garantere deres rett til frie forhandlinger. 

Fri Fagbevegelse skriver at hovedkravet fra Industri Energi i forhandlingene om ny elektrokjemisk tariffavtale er rett til å gjennomføre lokale aksjoner ved uenighet i det lokale lønnsoppgjøret. Norsk Industri, motparten i lønnsforhandlingene, har sagt plent nei til kravet, og dette har ført til storstreik i prosessindustrien.

Per mandag 22. august er mer enn 2500 industriarbeidere tatt ut i streiken som har vart en uke. Dette utgjør en stor andel av de fagorganiserte prosessindustriarbeiderne. Fagforeninga stiller kravet fordi føler de ikke har hatt reelle lokale forhandlinger de siste åra.

NHO-sjefen Ole Erik Almlid sier nei til kravet, og sier de aldri vil kunne gå med på det. Han sier det er et prinsipielt spørsmål, og til VG sier han: «Deres krav vil øke konfliktnivået lokalt, som kan dra opp lønnsutviklingen. Det kan igjen føre til en ukontrollert lønnsspiral. Det vil hele Norge tape på.»

Han sier videre at partene hittil har hatt lite konflikt og godt samarbeid. Vi skyter inn at dette er takket være sosialdemokratene som leder LO og LO-forbundene. Nå sier Almlid at han frykter at et ja til hovedkravet kan bety at det brer seg lokal streikerett i norsk arbeidsliv. Dette vil ikke kapitalistene, for det vil svekke den sosialdemokratiske og korporativistiske kontrollen over de fagorganiserte arbeiderne. Det tyder også på en viss nervøsitet overfor framtida hos representantene for kapitalistene. Almlid sier også at de frykter at kravet kan bety økte lønnskostnader.

Les mer:

Referanser
NHO-sjefen om streiken: – Kan aldri gi etter – VG
Arbeiderne streiker for retten til å aksjonere. På dette smelteverket har de hatt det siden 70-tallet FriFagbevegelse