1

Irak: Store folkelige protester mot valget

Ti måneder etter valget i Irak, er landet preget av folkelige protester. Store menneskemasser har protestert mot valget, og de har flere ganger inntatt nasjonalforsamlingen. Flere er skutt i protestene, som er møtt med represjon fra sikkerhetsstyrkene.

NRK skriver at tilhengere av «sjia-lederen» Moqtada al-Sadr har satt opp en protestleir utenfor Iraks høyesterettsbygning, og at de krever nyvalg. Al-Sadr ber i uttalelser om «en demokratisk, revolusjonær og fredelig prosess, deretter nyvalg etter at nasjonalforsamlingen er oppløst». Tilhengere av Sadr har i fem dager okkupert nasjonalforsamlingen i Bagdad.

Bilde: Masser inne i Iraks nasjonalforsamling.

Nasjonalforsamlingen som ble valgt for ti måneder siden, har enda ikke blitt enige om ny regjering, statsminister eller president. 

Yankee-imperialistene har etablert den såkalte «Grønne sonen» i Baghdads sentrum, hvor sikkerheten er ekstremt høy, med store mengder sikkerhetsstyrker. Denne sonen har de siste månedene vært åsted for kamper mellom masser og den gamle statens voldsapparat. USA har balkanisert Irak, ved å dele landet i tre, etter at de invaderte landet i 2003. Resultatet er et sekterisk system som skal «balansere» mellom sunni-muslimer, sjia-muslimer og kurdere, og hvor yankeene kan arbeide for «splitte og herske» som de gamle romerne selv. Opptøyene de siste månedene viser at dette er tveegget sverd for imperialistene, en situasjon som like gjerne kan slå tilbake på dem selv. 

Fokuset på massenes religiøse og etniske tilhørighet anvendes helt bevisst av imperialistene, slik særlig Storbritannia var kjent for å gjøre i sitt koloni-imperium. Det er på den bakgrunnen vi må forstå det monomane fokuset på sjiaer og sunnier og kurdere i Irak.

Folkelig kamp i tjue år

Al-Jazeera skriver at al-Sadrs viktigste rival er Coordination Framework Alliance (CFA), og at disse er støttet av Iran. Flertallet av Iraks innbyggere er sjiamuslimer, og kommentatorer sier sjia-baserte partier nå er delt i to fraksjoner; al-Sadre på den ene sida og nevnte CFA på den andre. Al-Sadre fremstiller seg som en irakisk patriot, uavhengig av Iran, og har hele tiden uttalt seg mot yankee-imperialistenes okkupasjon og for at disse skal trekke ut styrkene sine.

De siste årene har det vært mange bølger av folkelige protester, streiker og opptøyer i Irak. Dette i tillegg til den væpna kampen, som har gått i bølger, men hele tiden vært der siden 2003. Den irakiske motstandskampen fortsetter for å kaste USA-imperialismen ut, og på siden utvikles de folkelige protestene som svar på økte levekostnader, inflasjon, arbeidsløshet, varemangel og utbredt korrupsjon. Massene har et enormt raseri mot quisling-politikerne, som har samarbeidet med yankee-imperialismen for å mele sin egen kake.

De folkelige protestene i Irak må forstås i kontekst av de voksende folkelige protestene over hele verden. Dessuten viser situasjonen i Irak at USA-imperialismen ikke evner å konsolidere en varig seier, evner ikke å etablere et solid lakei-regime, og dermed viser det at fienden (imperialismen) er på defensiven i vår tid.

Referanser
Irak – Siste nytt – NRK
Iraq’s political crisis escalates as judiciary suspends its work | News | Al Jazeera
Muqtada al-Sadr complicates Iranian moves in Iraq – Al-Monitor: Independent, trusted coverage of the Middle East