1

Mexico: Styrka kamp for jord og vann

Sol Rojo skriver i denne ukas nyhetsbrev om to viktige begivenheter som fant sted i Mexico denne helga, og de skriver at oppgaven med å forene alle kampstrømningene til en samla revolusjonær kraftig strøm under programmet for den agrariske og antiimperialistiske revolusjonen er sentral.

I Santa María Zacatepec, Puebla, fant den første nasjonalforsamlingen for vann og liv sted, på initiativ fra ulike organisasjoner som kjemper for rettigheter til folket og mot kapitalisme. I sin slutterklæring understreker forsamlinga: «Vi vet hvordan det kapitalistiske systemet har pålagt oss måter å konsumere, arbeide, produsere… skadelige for vannet vårt, jorda vår, livet vårt, alt liv. Derfor vil vi fortsette å gjenopprette og styrke folkets former for  organisering, tenkning, følelser, tale, drømmer og handling. Vi vil fortsette med konkrete aksjoner i våre territorier, fremme selvledelse, selvbestemmelse og autonomi, og sette livet i sentrum». 

På samme tid, i Arriaga, Chiapas, ble det åttende møtet for samfunn i motstand holdt, innkalt av  Liga de Comunidades por la Revolución Agraria (LCRA). I tillegg til å analysere situasjonen i landet ble det verksteder om matsuverenitet og selvbestemmelse, om økologisk landbruk og om å ta vare på vannet. Det 8. møte har i sin erklæring uttalt: «Vi har samlet her, på dette stedet, under disse forholdene, under denne disiplinen og denne metoden, de av oss som vet at spørsmålet om de fattige bøndene og urfolkene er spørsmålet om jord, om besittelse av jorda og dens skjebne, en skjebne som må være en ny daggry, en ny soloppgang, et nytt demokrati … jorda, vannet og livet er vårt, og vi skal forsvare dem mot latifundioene og folkets fiender til de siste konsekvensene.» 

Referanse
Breves iniciando semana – Sol Rojo