1

Internasjonal uttalelse fra antiimperialistiske organisasjoner

Med sterk klassestolthet og i proletarisk internasjonalistisk ånd, publiserer vi herved en uttalelse vedtatt av møtet av antiimperialistiske organisasjoner som ble holdt i Europa den 20. august dette året, og som blant annet er publisert på bloggen Tjen Folket.

Uttalelsen er blant annet signert av norske Rød Front. 8 andre antiimperialistiske organisasjoner har hittil signert.

Oversettelsen er uoffisiell og vår egen, og alle feil og mangler er vårt ansvar.


Uttalelse fra det internasjonale møtet av antiimperialistiske organisasjoner, avholdt 20. august 2022

Vi, organisatorene og de deltagende organisasjonene på det internasjonale møtet av antiimperialistiske organisasjoner, avholdt 20. august 2022, enes om å:

1) Fortsette og styrke vår innsats for å skape en verdensomspennende antiimperialistisk organisasjon, og for dette formålet setter vi ned en forberedende kommisjon, med oppgaven å utarbeide et forslag til en felles politisk og organisatorisk plattform, basert på diskusjonene våre rundt oppropet «Let us take one more step forward in unifying the anti-imperialist struggle worldwide!», som skal legges frem for ett andre møte, som vil finne sted mot slutten av inneværende år.   

2) Fortsette og styrke vår innsats for å bygge prinsippfast enhet med alle konsekvent antiimperialistiske krefter i forskjellige land og regioner av verden og å strebe etter å legge til rette for så bred deltagelse som mulig i vårt andre møte.

3) Utvikle aksjoner i alle land til støtte for kampanjen #DrSernasPresentaciónConVida generelt og spesielt å kraftmobilisere våre krefter den 30. august i tråd med oppropet fra kameratene fra Folkets Strømning Sol Rojo fra Mexico. Vi uttrykker også vår fordømmelse av den folkemorderiske politikken til den gamle mexicanske staten, dens væpna og polisiære styrker, de paramilitære organisasjonene og narkotikabaronene som ikke er noe annet enn deres reaksjonære vedheng, med den kyniske og demagogiske Andrés Manuel López Obrador i spissen, som derfor er den politiske hovedansvarlige for den ville og barbariske krigen mot Mexicos folk. Vi har tatt noen forberedende beslutninger om hvordan vi skal trappe opp den internasjonale støtten til de demokratisk-revolusjonære styrkene i Mexico, som vil bli gjort kjent ved rett tidspunkt, og vi maner alle antiimperialister i verden til å ta et klart standpunkt og fordømme forbrytelsene til MORENA-regimet, som i virkeligheten er en lakei for yankee-imperialismen.

4) Utvikle aksjoner i perioden mellom 13. og 19. september, foran ambassader og lignende, som tilhører den gamle indiske staten, som et svar på oppropet fra sentralkomiteen i Indias Kommunistiske Parti (Maoistene) fra 5. juni, og reise de 11 kravene som er nevnt her.

5) Generelt øke propagandaen og aksjonene til støtte for folkekrigene og de væpna kampene mot imperialismen, som føres av undertrykte nasjoner og folk, og å bekjempe iherdig de reaksjonære bløffene, løgnene og desinformasjonskampanjene, som stempler folkets rettferdige kamper som «terrorisme». De virkelige terroristene er imperialistene og deres lakeier, og den største av dem alle er yankee-imperialismen. 

Vårt møte var et viktig første skritt og særlig hilsenene fra våre kamerater i land som Brasil, Tyrkia og Chile, og, viktigst, den svært illustrerende og imponerende rapporten til kameratene fra Mexico, var svært fruktbare for utviklingen av diskusjon og debatt og et svært konkret bevis på hvordan vi, antiimperialister på forskjellige kontinenter og i forskjellige land, står fast forent, i tanke og handling. Meldingene og hilsenene som ble sendt til møtet fra individer og organisasjoner, som vi ikke tidligere har hatt kontakt med, er et tegn på trangen antiimperialister har til å forene seg over hele verden. Det er en enorm mengde arbeid å gjøre og vi er ekstremt ivrige etter å fortsette dette. Veien vi har valgt er god og vi inviterer kamerater i hvert eneste land til å gå den sammen med oss.

Foren det internasjonale proletariatet, de undertrykte folkene og nasjonene for å feie imperialismen og all reaksjon vekk fra jordas overflate!

Fremad i å bygge den antiimperialistiske fronten!

Proletarer og undertrykte folk i alle land, foren dere!

Signert av:
Mexico: Folkets Strømning, Røde Sol
Spania: Proletarisk Internasjonalistisk Komité
Norge: Rød Front
Østerrike: Komiteen til støtte for folkekrigen i India
Finland: Antiimperialistisk Forbund
Frankrike: Komiteen for det Nye Brasil og La Cause du Peuple
Tyskland: Forbundet mot imperialistisk aggresjon (Hamburg) og Røde Kvinnekomiteer

Europa, 20. august 2022