1

Evig ære til formann Gonzalo!

Publisert av Kommunistisk Internasjonale (ci-ic.org) 11.09.2022. 


Proletarer i alle land, foren dere!

Evig ære til formann Gonzalo!

Det er et år siden imperialismen, hovedsakelig yankee, i samarbeid med det revisjonistiske og kapitulasjonsistiske ROL- og den peruanske reaksjonen myrdet vår elskede formann Gonzalo, vår tids største marxist-leninist-maoist, ørna i partiet, stor blant de store, mester av mestere, stor strateg og filosof, anerkjent leder for den proletariske verdensrevolusjonen, tankens og handlingens titan.

I sitt siste store slag, ved å gjøre den underjordiske konsentrasjonsleiren Callao til den høyeste lysende skyttergrava i folkekrigen, og erobre laurbærene fra døden, beseiret formann Gonzalo den ondsinnede planen for hans utslettelse utført under det fedrelandsselgende regimet til «de svarte kjøterne», den kontrarevolusjonære ronderoen 1 Castillo. Det slo tilbake på dem. Vel, det motsatte har skjedd! Formann Gonzalo vinner seier etter seier med de som følger hans allmektige Gonzalo tenkning, mens imperialismen, revisjonismen og reaksjonen synker dypere og dypere inn i sin smerte.

Vi sørger ikke over våre helter som ofret sine liv, og vi feirer heller ikke deres martyrdom. Likevel føler vi dypt på deres fravær. Vi helbreder våre skadde, begraver våre døde, og marsjerer videre som deres avløsere, forbereder de som vil følge oss slik formann Mao krevde, marsjerer uten nøling, utsettelser, tvil eller fortvilelse. Som den internasjonale kommunistiske bevegelsen viser, når den marsjerer fast og stødig mot den forente maoistiske internasjonale konferansen, mot proletariatets nye internasjonale organisasjon som en forløper av den kommende kommunistiske internasjonalen, langs veien formann Gonzalo har opplyst, mot det evig gyldne og skinnende målet for menneskeheten: kommunismen.  

Slik hever vi kampropet:
Foren dere under maoismen!
Folkekrig til kommunismen!
Evig ære til formann Gonzalo!

Redaksjonen ci-ic.org