1

Formann Gonzalo lever videre gjennom sin tenkning

Den 11. september for ett år siden, ble formann Gonzalo myrdet. Han var den elskede anføreren for partiet og revolusjonen i Peru, den største marxist-leninist-maoisten i vår tid. Den 24. september kan vi markere at det er 30 år siden han holdt sin store tale, som er den siste gangen han kommuniserte fritt til omverdenen.

Det var imperialismen, hovedsakelig yankee-imperialismen, som i samarbeid med den revisjonistiske og kapitulasjonistiske høyrelinja i Peru og den peruanske reaksjonen myrdet formann Gonzalo.

Kameratene i Kommunistisk Internasjonale (ci-ic.org) slår fast at formann Gonzalo var partiets ørn, stor blant de store, lærer av lærere, stor strateg og filosofi, anerkjent leder av den proletariske verdensrevolusjonen og en kjempe i tenkning og handling.

Formann Gonzalo forvandlet konsentrasjonsleiren ved marinebasen i Callao til en skinnende skyttergrav. Han erobret en dyrkjøpt seier, og beseiret den reaksjonære planen om å ødelegge ham og slik ødelegge Gonzalos tenkning og lederskapet for den peruanske revolusjonen.

I stedet vant formann Gonzalo en stor moralsk og politisk seier. Umiddelbart etter hans død feide en internasjonal kampanje over jorda, og i flere titalls land ble det gjennomført utallige og varierte aksjoner til ære for formann Gonzalo. Unge og gamle revolusjonære stemte i kampropet: «Gonzalos tenkning lever i oss!» 

Kampanjen for å gjøre maoismen til veiledning og kommando for verdensrevolusjonen fusjonerte med kampanjen for formann Gonzalo. Som den internasjonale kommunistiske bevegelsen har erklært ved tidligere store lederes død, slik som da formann Mao døde: Evig heder og ære til formann Gonzalo! Han lever videre i kraft av sin tenkning og sine handlinger, som for alltid vil ha ringvirkninger i menneskehetens historie.

Kameratene i CI-IC skriver: (vår oversettelse) «Vi sørger ikke over våre helter som ofret sine liv, og vi feirer heller ikke deres martyrdom. Likevel føler vi dypt på deres fravær. Vi helbreder våre skadde, begraver våre døde, og marsjerer videre som deres avløsere, forbereder de som vil følge oss slik formann Mao krevde, marsjerer uten nøling, utsettelser, tvil eller fortvilelse. Som den internasjonale kommunistiske bevegelsen viser, når den marsjerer fast og stødig mot den forente maoistiske internasjonale konferansen, mot proletariatets nye internasjonale organisasjon som en forløper av den kommende kommunistiske internasjonalen, langs veien formann Gonzalo har opplyst, mot det evig gyldne og skinnende målet for menneskeheten: kommunismen.» 

Kameratene i Perus Folkebevegelse (MPP) har i anledning 11. september publisert en uttalelse med tittelen Formann Gonzalo lever i hans allmektige Gonzalos tenkning! der de blant annet gjentar hva verdens kommunister erklærte i forbindelse med mordet på formann Gonzalo: Som formann Gonzalo selv sa i det øyeblikket han ble krigsfange; de kom for sent, tankene forblir hos andre. Og de slår fast: formann Gonzalo kan ikke forsvinne.

Kameratene slår fast at formann Gonzalo vant en stor politisk, militær og moralsk seier for maoismen, for Perus Kommunistiske Parti, for folkekrigen, for den demokratiske revolusjonen som uavbrutt vil marsjere videre til sosialismen og kommunismen, for klassen, for det peruanske folket og for verdens folk, for den internasjonale kommunistiske bevegelsen. Det er slik 11. september vil bli husket av alle verdens kommunister.

De stadfester sine løfter om å ta opp lederskapets heroiske eksempel og gi livet for folkekrigen og den proletariske verdensrevolusjonen. De slår fast at den beste måten å hedre de som har gitt livet sitt på, er å fortsette på den veien de gikk, uten stans.

De skriver at blodet som er spilt er faner som kaller hele folket til å oppnå det vi har lengtet etter så lenge: makta. Vi er dømt til å seire og det er en vakker dom at vi er født til å vinne. Dette er allerede en stor virkelighet.

MPP skriver: (vår oversettelse) «Gonzalos tenkning opplyser for alltid den peruanske revolusjonen og verdensrevolusjonen. La imperialistene, de reaksjonære og revisjonistene drømme om å likvidere folkekrigen. Kjære anfører, brennende flamme av folkekrigen du antente 17. mai 1980, vil aldri utraderes, tvert om vil den antenne land etter land, til den omfavner hele kontinenter og setter hele verden i brann, til kommunismen skinner for hele menneskeheten.» 

Kameratene uttrykker også sin kommunistiske takknemlighet og anerkjennelse til kommunistpartiene og de maoistiske organisasjonene over hele verden, det internasjonale proletariatet og verdens folk, for den store kampanjen som ble utvikla hele året over hele verden til forsvar for formann Gonzalos lederskap og hans allmektige tenkning.

Tjen Folket Media slutter oss til kampropene som reises av kommunistene verden over:


Foren dere under maoismen!


Folkekrig til kommunismen!


Evig ære til formann Gonzalo!

Les også:

Referanser
Eternal glory to Chairman Gonzalo!
MPP: Chairman Gonzalo lives in his all-powerful Gonzalo thought!