1

Colombia: Solidaritet med kampen for jord

Unge, revolusjonære aktivister fra forskjellige deler av landet har gjennomført en rekke ulike aksjoner for å vise sin støtte og solidaritet med kampene til bønder, urfolk og svarte folk for jord å bo og arbeide på. 

Det har vært aktiviteter i byer som Medellin, Ibague og Bogota, med bannere, veggmalerier, taler, brenning, plakater, videoer, utdeling av brosjyrer og en demonstrasjon. Dette er folkelige svar på staten, leda av den opportunistiske regjeringa til Gustavo Petro og Francia Márquez, og godseierne og media sin offensiv med kriminalisering og undertrykking av de som bor og jobber på jorda, som stemples som inntrengere, tyver og kriminelle, og trues med utkastelse om ikke de forlater jorda si frivillig.

Acciones en solidaridad con la lucha por la tierra en el país 1

Bilde: Plakater med slagordene «Leve jordbruksrevolusjonen» og «Leve jordokkupasjonene på landsbygda og i byen».   

Dette har vakt kraftige reaksjoner. Urfolksgruppa Libertad para la Madre Tierra («Frigjøring for moder Jord») skriver: «Petro og Francia tjener de rike. De 48 timene de ga oss som frist har gått ut. I dag skyter opprørspolitiet gass og hæren skyter kuler mot det frigjorte samfunnet nord i Cauca. Ikke engang Duque hadde vært så effektiv. De har ikke kasta oss ut, vi drar ikke. Vi fortsetter vår motstand for å frigjøre moder jord.» Bønder som jobber med å gjenerobre jord i Cesar sier: «Vi er bønder fra Astrea kommune (Cesar) fra Santa Maria-prosessen, vi er ikke inntrengere, vi er jorderobrere».

Acciones en solidaridad con la lucha por la tierra en el país 2

https://ne-np.facebook.com/CNAColombia/videos/somos-campesinos-del-municipio-astrea-cesar-del-proceso-santa-mar%C3%ADa-no-somos-inv/1472964859783568/

Det ble holdt en demonstrasjon i byen Medellin i nærheten av Universitetet i Antioquia ​​9. september, der rundt 60 personer deltok. Demonstrantene bar et banner hvor det sto «Jorda til de som jobber på den», delte ut flygeblader som fordømte situasjonen på landsbygda, spilte inn en video som uttrykker sin solidaritet med de som kjemper for jord, og ropte slagord som «Jord til de som arbeider på den, kjemp for den, la oss gjøre en agrar revolusjon i Colombia!» De blokkerte flere viktige veier og avslutta solidaritetsdagen med symbolsk brenning av et stykke stoff som representerte konsentrasjonen av jord og grunneiere i landet, der navnene til forskjellige jordeiere sto, og øverst sto det: «Død over latifundioene». Nueva Democracia-teamet deltok på demonstrasjonen og lagde denne videoen:

Acciones en solidaridad con la lucha por la tierra en el país 3

Dager tidligere ble det hengt opp et banner ved universitetet med teksten «Petro og Francia beordrer utkastelse slik at grunneierne kan leve flott. Ned med den opportunistiske regjering! Jord for de som arbeider på den» og graffiti med slagord som «Leve bondekampen» og «Total støtte til jordokkupasjoner.» På ulike studentforsamlinger ved universitetet holdt aktivistene taler, der de snakket om den sittende regjeringas undertrykking av urbefolkninga og bondesamfunnene og oppfordra til en motkampanje fra byene til forsvar for retten til jorda.

Acciones en solidaridad con la lucha por la tierra en el país 4

Også i Medellín laget aktivister fra studentorganisasjonen på Jaime Isaza Cadavid Polytechnic et banner, som de senere hengte opp i institusjonens lokaler, med teksten «Petro og Francia beordrer utkastelsen slik at grunneier kan leve flott. Leve frigjøringa av moder jord!» 

Acciones en solidaridad con la lucha por la tierra en el país 5

I byen Ibagué lagde aktivister fra RIE Ibagué-kollektivet et banner og hengte det opp på campus ved University of Tolima med teksten: «Regjeringa ved makta beordrer utkastelse slik at grunneier kan leve flott, jord til de som arbeider på den!» 

Acciones en solidaridad con la lucha por la tierra en el país 6

I Bogotá lagde studenter fra Universidad Pedagógica Nacional en video som fordømte utkastelsene bestilt av den nye regjeringa til Gustavo Petro og Francia Márquez og uttrykker sin solidaritet med folk som kjemper for jord over hele landet.

Referanse
Acciones en solidaridad con la lucha por la tierra en el país – Nueva Democracia