1

Brasil: Bønder blokkerer viktige motorveier

En stor samling bønder blokkert 12. september tre viktige motorveier i Fortim, Caucaia og Crateús i Ceará. De krever regulering av jorda si og audiens hos den reaksjonære guvernøren Izolda Cela. 

I tillegg til regulering av jorda krever asfalt og offentlig belysning i lokalsamfunnene, en kamp de har kjempa mot den gamle byråkratiske godseierstaten i over ett år. 16. august leverte en kommisjon bestående av kvinner og barn fra Fortim, Caucaia, Crateús og andre byer og tettsteder i Ceará et brev til guvernøren der de ba om en offentlig høring, som ikke ble besvart.

Bøndene fordømmer den reaksjonære regjeringa i Izolda, jordbruksvirksomheten og de store gruveselskapene: «Store demninger som driver ut hele samfunn bygges og elveløp omdirigeres slik at disse store selskapene ikke mangler vann». 

Referanse
CE: Camponeses em protesto exigem regularização de suas terras – A Nova Democracia