1

Frankrike: Kraftfull maoistisk demonstrasjon

En kraftfull maoistisk demonstrasjon fant sted i forstadene til Paris 24. september. Markeringen trosset politiets forbud, og ble avholdt i et arbeidernabolag.

Røde faner med hammer og sigd, et banner med slagordet «Forsvar Gonzalos tenkning! Leve maoistenes enhet!» og et stort portrett av formann Gonzalo, marsjerte revolusjonære med slagord, sang og appeller.

Taler ble holdt på fransk og spansk. Forbipasserende og folk som bodde i nabolaget ville vite mer, og noen hilste markeringen ved selv å knytte neven og å rope slagord.

Demonstrasjonen er et uttrykk for kampen for enheten til maoister i Frankrike, for å gjøre maoismen til kommando og veiledning for verdensrevolusjonen og for å forene den internasjonale kommunistiske bevegelsen under maoismen.

Referanse
Paris: Powerful Maoist demonstration – Communist International