1

Lærerstreiken avsluttet med tvungen lønnsnemnd

Norgeshistoriens lengste lærerstreik er avsluttet med tvungen lønnsnemnd. Altså griper regjeringen direkte inn, og stadfester at heller ikke lærere har streikerett i Norge lenger.

Som oljearbeidere og flyteknikere, som fikk sine streiker stanset i sommer, er også lærere nå blitt fratatt retten til å streike. Dette er en svært grunnleggende rettighet, fordi det er arbeidernes eneste våpen overfor sjefene. Uten denne, må man faktisk ta til takke med lønna man tilbys.

Retten til frie forhandlinger er stadfestet i internasjonale traktater som Norge har underskrevet. Det er også en fundamental liberal-demokratisk rettighet. Nå kan regjeringen i praksis gripe inn i hvilken streik som helst og si at den truer «liv og helse». Staten er ikke nøytral, og de griper alltid inn til fordel for «arbeidsgiver». 

Men tvungen lønnsnemnd løser ikke konflikten grunnleggende. Lærernes største fagforening, Utdanningsforbundet, slår fast dette, og mer enn antyder at det kan bli nye streiker i framtida, kanskje allerede til neste år.

Videre peker de på både det store ansvaret lærerne har, ikke bare for barn og ungdoms utdanning men tydeligvis også deres «liv og helse», og at de likevel har vært lønnstapere i flere lønnsoppgjør. Og dessuten anklager de LO for å svikte lærerne, ved å inngå avtaler med arbeidsgiverorganisasjonen KS, som direkte går ut over lærerne.

Atter videre kommer det et sterkt raseri til uttrykk fra mange lærere mot regjeringen og Arbeiderpartiet. Misnøyen og frustrasjonen brer seg blant lærere, mot både LO og Arbeiderpartiet.

Det er av interesse i seg selv at vi har sett den lengstvarende lærerstreiken i norsk historie. Det er også interessant å se at LO-ledelsen anklages direkte for svik. Og det er interessant at Arbeiderpartiet igjen avslører seg, men nå overfor en gruppe som tradisjonelt er overrepresentert blant de som stemmer Ap.

Kort sagt: Vi ser en økende kampvilje og frustrasjon, ikke bare blant de dypeste og breieste massene, men blant grupper med høyere utdanning. Dette er uttrykk for skjerpet klassekamp og dypere krise i imperialismen. Vi ser misnøye med det som reelt sett er kutt i offentlig sektor, altså kutt i reallønna til lærere, i møte med flere sosiale problemer blant ungdom. Og vi ser at krisa i sosialdemokratiet utvikler seg videre, ved at de avslører sin karakter for stadig flere som lenge har utgjort det sosiale grunnlaget for Arbeiderpartiet.

Samtidig varsler lærernes ledere at kampen ikke er over, og mye tyder på at dette er sant. Om lærere i framtida skal ta nye skritt i kampen for sine rettigheter, vil de til slutt måtte velge om de skal akseptere «spillereglene» for forhandlingene, når staten bryter disse med tvungen lønnsnemnd, eller om de skal innse at når den ene parten bryter reglene, er det ingen som helst grunn til å akseptere dem selv.
Referanser
Utdanningsforbundet antyder ny lærerstreik allerede neste år
Faktisk.no: Tallene i lærerstreiken – dette krangler de om
Tvungen lønnsnemnd: – En mørk dag der KS har vunnet frem – adressa.no
Derfor er lærerstreiken fortsatt fastlåst – VG