1

Russland: Mobiliserer og øker innsatsen i krigen

Karen-Anna Eggen, forsker ved institutt for forsvarstudier, skriver i en kronikk på forsvarets forum at Putin og russisk imperialisme møter dårlige resultater i krigen med økt mobilisering, trusler om bruk av atomvåpen og «hurtigannektering».

Hun skriver at den økte mobilseringen skjer etter press fra «sikkerhetsmiljøet» i Russland, etter at dårligere resultater i krigen og som følge av den vellykkede ukrainske motoffensiven.

Hun skriver at Putin presiserer at dette er en delvis mobilisering og kun av militært personell og at Russland ikke kan gå igang med en storskala mobilisering i landet akkurat nå.

Videre skriver hun at krigen utvikler seg videre med økt eskalering og og at ingenting tyder på at den vil være over med det første.

Referanse
Putin møter økt press med mobilisering, atomtrusler og hurtigannektering