1

Danmark: Statsminister tvunget til nyvalg

I en pressekonferanse 5. oktober utlyste den danske statsministeren Mette Fredriksen ut nyvalg, etter press fra samarbeidspartiet Radikale Venstre. Fredriksen representerer Socialdemokratiet, Arbeiderpartiets søsterparti.

Radikale Venstre har tidligere vært støtteparti for sosialdemokratene, men har trukket sin støtte etter den såkalte «Mink-skandalen». Fredriksens regjering beordret avliving av titusener av mink, uten å ha lovhjemmel til dette.

Dermed er skandalen et eksempel både på de parlamentariske urolighetene innenfor den politiske krisa i imperialismen, og på at regjeringene tar mer makt på bekostning av parlamentene.

Fredriksen varsler i talen om nyvalget, at hun ønsker en såkalt «blokk-overskridende» regjering. Det vil si at hun vil søke samarbeid på «høyresida», og hun argumenterer med krigen i Europa og de kraftig økende prisene, som skaper en alvorlig situasjon.

Utviklinga av partiene i Danmark de siste ti årene har gått gjennom noen store endringer:

 • Lenge var det to jevnstore partier, sosialdemokratene og høyrepartiet Venstre.
     
 • Deretter har det vært en periode med tre store: sosialdemokratene, Venstre og «høyrepopulistiske» Dansk Folkeparti.
     
 • Sosialdemokratene var en periode nede på 15-16 prosent, og Dansk Folkeparti var en kort periode det største partiet på målinger.
     
 • Nå har Dansk Folkeparti kollapset fullstendig, og etter et svært dårlig valg og store interne problemer er partiet splittet og svakt.
     
 • Venstre har kastet ut sin tidligere leder og statsminister Lars Løkke Hansen og den kontroversielle ministeren Inger Støjberg, og de har begge etablert     konkurrerende partier som ligger mellom 6 og 10 prosent på målingene.
     
 • Hansens parti Moderaterne søker mot sentrum. Støjbergs Danmarksdemokraterne profilierer seg på innvandringsmotstand og har overtatt mange politikere fra Dansk Folkeparti.
     
 • I tillegg har Det konservative     folkeparti, Høyres søsterparti, vokst kraftig. De har alltid vært det danske partiet Venstres lillebror, og fra 2011 til 2019 lå de rundt 4 prosent, men nå har Venstre minket kraftig og de konservative økt de siste årene, og nå ligger begge partier rundt 12-14 prosent på målingene.
     
 • Antall partier som ligger på 2 prosent eller mer har økte fra 7 til 11 siden 2010, med tilskudd som sentrumspartiet Alternativet og innvandringsmotstanderne i Nye     borgerlige.

Kort oppsummert: De såkalt borgerlige partiene på høyresida, inkludert de såkalt «høyrepopulistiske» er fragmentert og ingen av dem er i nærheten av størrelsen til sosialdemokratiet. Likevel kan sosialdemokratene bli avhengig av å samarbeide med et av dem eller flere, for å få flertall i det danske folketinget. Uansett er er partimønsteret mye mer oppsplittet og uklart enn for ti år siden.

Dermed kan vi se at den allmenne krisa i imperialismen, som har et politisk aspekt, også kommer til uttrykk i Danmark. For det første med skandaler, for det andre med nyvalg ett år før tiden, for det tredje med en regjering som tar makt på bekostning av parlamentet og for det fjerde med større uroligheter og splittelse blant de borgerlige partiene. Kort sagt ser vi tydelig at borgerskapet får større problemer med å styre på den gamle måten.

Vi kan til sist legge til, at situasjonen nå har likhetstrekk i de nordiske landene. For kort tid siden hadde Finland, Sverige, Norge og Danmark alle sosialdemokratiske statsministere som var relativt populære. Nå har den finske statsministeren opplevd kritikk og mediastorm, den svenske ble stemt vekk i valget, den norske regjeringen er blitt svært upopulær og den danske statsministeren ble nå tvunget til å skrive ut nyvalg. Alt dette skjer i en kontekst med imperialistisk krig i Europa og massiv prisvekst med tiltagende uro og konflikt.

Vi ser frem til en aktiv valgboikott fra den revolusjonære bevegelsen i Danmark, hilser våre kamerater i Socialistisk Revolution, og anbefaler våre lesere å følge dem tett.

Les også:

Referanser
Skriv truleg ut nyval i Danmark: Statsminister Mette Frederiksen held pressekonferanse – NRK Urix – Utenriksnyheter og
POLITICO Poll of Polls — Danish polls, trends and election news for Denmark