1

Trondheim: Foreldre slutter å spise for å ha nok mat til ungene

Prosjektleder ved matutlevering til fattige i Trondheim fortalte til NRK om foreldre som må slutte å spise siste uke før utbetaling for å ha nok mat til ungene sine.

Prosjektlederen for matutdelinga til organisasjonen Caritas i Trondheim, Amanda Nilsen Ervik, melder at pågangen øker og at hun er bekymra for at folk ikke får nok mat til å overleve. Hun forteller til NRK at folk virker mer desperate, at de hadde blitt synlig magrere i en periode hvor matutleveringa hadde vært stengt, og at det er åpenbart at de er avhengige av maten de får utdelt. Prosjektlederen sier at de har nådd kapasiteten og at de har måtte sagt nei til folk som har spurt om mat. Hun forteller at hun forventer at pågangen vil fortsette å øke utover høsten og vinteren, og at økte priser på mat utvilsomt har innvirkning. I tillegg er hun kritisk til at frivillige organisasjoner må sørge for at folk ikke sulter, og mener at staten må sikre folk nok mat til å overleve.

NRK skriver om en rapport fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO som slår fast at stadig flere må velge mellom nødvendigheter som strøm og mat nå i dyrtiden. Blant annet kommer det fram at “én av tolv husstander oppgir at de enten står over måltider, oppsøker matstasjoner eller kontakter NAV for å få hjelp til å betale for mat,” og at “rundt én av seks husholdninger har enten spart inn på mat for å kunne betale strømregningen, eller kuttet ned på strømforbruket for å få råd til mat.”

Referanser
Caritas er bekymret for større pagang og desperasjon ved matutlevering i trondheim – NRK Trøndelag
Nye tall: stadig flere må velge mellom strøm og mat – NRK