1

Mexico: Uttalelse om tvangsutkastelser i Xoxocotlán

Vi deler her en uttalelse som er publisert av våre kamerater i Sol Rojo om fordrivingen av folk i Xoxocotlán i Mexico.

Publisert av Sol Rojo 30.09.2022


Mexico: Uttalelse om tvangsutkastelser i Xoxocotlán

Vi deler med våre lesere en viktig uttalelse publisert av familien fra Col. Lomas de Monte Alban, medlemmer av Koordineringskomitteen for å forsvare folkets rett på bolig (Coordinadora en Defensa de la Vivienda Popular). 

Til folket i Oaxaca

Til arbeiderne i byene og på landsbygda

Til nabolagene i Santa Cruz Xoxocotlán

Vi, familiene, som er de legitime eierne av jorda på Vicente Guerrero i Colonia lomas de Monte Alban og som har vært ofre for “Fordrivelseskartellen” bestående av kommunemyndighetene, ex-kommisjonærer, offentlige personer og sjokk-grupper, ønsker å si det følgende: 

  1. Over flere år med innsats, arbeid og oppofrelse har vi skaffet oss denne jorda etter formalitetene fastsatt av loven. 
  2. Etter en stund begynte vi å få trusler fra folk som krevde at vi betalte på nytt for jorda vår. Disse personene gjemte seg bak påståtte “notardokumenter” og sertifikater utgitt av den daværende kommissæren for kommunal eiendom i Santa Cruz Xoxocotlán. Dette er modus operandi-en til “fordrivelseskartellet”. 
  3. 7. Oktober 2021 ble våre familier fordrevet av disse leiesoldatene. Disse leiesoldatene hadde til og med satt opp en væpna leir på vår jord uten at de kommunale myndighetene blandet seg inn til tross for at vi ba om deres hjelp. 
  4. Siden da har vi klaget på fordrivelsene og de væpna angrepene til riksadvokatens kontor i delstaten Oaxaca, hvor det nå foregår en undersøkelse mot de identifiserte gjerningsmennene. Våre familier har forholdsregler og beskyttelsestiltak som staten selv ikke har overholdt. 
  5. Etter en serie juridiske prosesser har familiene reorganisert seg og kom tilbake til jorda deres den 24. september dette året og gjorde dette på en offentlig og fredelig måte. Truslene og angrepene startet igjen umiddelbart. 
  6. Den 24. til 27. september angrep tungt bevæpna personer, med våpen forbeholdt for militæret og kjøretøy uten bilskilt, våre eiendommer. De skjøt, satt opp ulovlige blokader på veier og terroriserte befolkninga i de omringende nabolagene, som også ba om hjelp fra myndighetene uten å få et svar. De organiserte familiene klarte å gjøre motstand i fire dager før angriperne fullbyrdet den nye fordrivelsen der dusinvis av bevæpna og maskerte personer deltok. De så ut til å være organisert på samme måte som en gruppe leiemordere som jobbet for organisert kriminalitet.
  7. Alle disse dagene ignorerte nok en gang myndighetene på kommunalt, statlig og føderalt nivå ropene om hjelp fra våre familier og befolkninga i de omkringliggende områdene. Resultatet av aggresjonen er ni skadde kamerater, fire kamerater lagt inn på sykehus (en mann og tre kvinner), og en kamerat ble tatt inn av politiet, anklaget for å ha på seg våpen og for å ha angrepet innbyggerne, og ble siden overført til påtalemyndighetens kontor (offeret ble kriminalisert og presentert som gjerningsmannen). 
  8. Ingen av de virkelige gjerningsmennene har blitt arrestert. Ingen medlemmer av “fordrivelseskartellet” har blitt rørt så lang selv om de har blitt fullstendig identifisert. 

I møte med denne situasjonen mobiliserte vi den 28. september sammen med Coordinadora en Defensa de la Vivienda Popular (Koordineringskomitteen for å forsvare folkets rett på bolig), Corriente del Pueblo Sol Rojo (Folkets Strømning Rød Sol) og Frente de Organizaciones Oaxaqueñas (Organisasjonsfronten Oaxaca). Kravet var løslatelse av David Escobar, at staten slutter å forsvare gjerningsmennene, at staten respekterer og håndhever de forebyggende beskyttelsestiltakene for ofrene og at den garanterer at vi får returnere til våre hjem. 

Våre familier, nok en gang fordrevet, har ikke gitt seg og er ikke blitt beseiret. Vi vil omorganisere oss med støtten fra den folkelige bevegelsen og vi vil ta tilbake det som tilhører oss. 

Nedenfor presenterer vi noen bilder av skadene påført våre kamerater under den voldelige fordrivelsen, et brev presentert til bystyret i Xoxocotlán fra forskjellige nabolag, bilder av markeringen ved riksadvokatens kontor og en bulletin gitt ut av Sol Rojo om løslatelse av vår kamerat. 

Comunicado sobre desalojo en Xoxocotlán 2
Comunicado sobre desalojo en Xoxocotlán 3
Comunicado sobre desalojo en Xoxocotlán 4
Comunicado sobre desalojo en Xoxocotlán 5
Comunicado sobre desalojo en Xoxocotlán 6
Comunicado sobre desalojo en Xoxocotlán 7
Comunicado sobre desalojo en Xoxocotlán 8