1

EU toppmøte: Støre imot pristak på gass

Torsdag 6. oktober ble det holdt EU-toppmøte i Praha. Et av temaene var tiltak for å redusere energiprisene i Europa. Et foreslått tiltak er innføringen av pristak på gass, noe som har møtt stor støtte blant EU-landene. Det er særlig gass som brukes til strømproduksjon som omfattes av forslaget.

Jonas Gahr Støre, som også deltok på møtet, mener derimot at pristak er en dårlig ide ettersom det vil øke etterspørselen på en mangelvare. Likevel mener Støre at gassprisene må ned, noe som kan oppnås ved at Norge øker volumet som leveres til Europa melder VG og E24. Det er også interesse for en langsiktig gassavtale med Europa blant norske gassselskaper ifølge Støre.

I følge E24, har en tredjedel av all gass i Europa kommet fra Norge siden starten på Russlands krig mot Ukraina. I tillegg ligger Norske gassinntekter an til å bli nesten det dobbelte av det de var i fjor. En økning fra 830 til 1500 milliarder kroner. Neste år ligger inntektene an til å bli 1900 milliarder kroner.

Gass fra Equinor og den norske staten utgjør 20% av Europas gassforbruk. Norske selskaper, deriblant halvstatlige Equinor og Petoro eier og drifter utvinningen og transporten av norsk gass til Europa. I tillegg tjener staten på å skattlegge resultatet til gasselskapene.

Dermed fremstår Støres påstand om at den norske staten ikke er tjent med høye gasspriser ettersom det er gasselskapene, og ikke Norge selv som selger gassen, som en ren løgn. Den norske staten tjener fett på krigen og den følgende gassmangelen. Det er verdt å merke seg hvor usolidarisk Støres holdning er i dette spørsmålet. Særlig når han senest i august sa at den fortsatte eksporten av strøm til Europa dreier seg om solidaritet med Europa.

Dette bør ikke være en overraskelse. Støre representerer den imperialistiske norske staten, og kommer fra et parti som representerer de statlige monopolene. Med andre ord, representerer han en stat som har tjent enormt på Ukraina-krigen og alt som fulgte. Verken han, eller andre borgerlige politikere representer vanlige folk. Verken i Europa, Norge, eller resten av verden.

Referanser
Støre avviser europeisk gass-ønske: – Ikke jeg som selger gassen – E24
EU vil ha midlertidig pristak på gass – økt press på Støre når han møter EU-toppene i Praha – Teknisk Ukeblad
Støre på Europa-toppmøte: − Norge er ikke tjent med skyhøye gasspriser – VG
Støre: Har ikke møtt nye krav fra EU – Aftenposten
Rørtransportsystemet – Norsk Petroleum
Naturgass – Equinor
Eksport av olje og gass – Norsk Petroleum
Gassled – Store Norske Leksikon
Petoro – Store Norske Leksikon
Støre ut mot å stenge strøm­eksporten til Europa: − Det Norge vil ikke jeg være statsminister i – VG