1

Klassiske verker den siste uka

TFM oppdateres stadig med nye tekster i vårt kommunistiske bibliotek. Per nå har arkivet over 220 klassiske verker, hovedsakelig av Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao og Gonzalo. I en tid framover vil vi oppdatere vår seksjon med klassiske tekster flere ganger i uka, og oppsummere ukas tekster fast hver fredag.

De klassiske tekstene finner du her:

Denne uka har vi digitalisert flere tekster fra Mao Tsetung verker i utvalg, bind 3 utgitt av Forlaget Oktober 1979. Vi vil i tida framover digitalisere tekster fra Mao Zedongs udødelige verker. 

Formann Mao Zedong

Kommentar til sesjonene til Kuomintangs sentraleksekutivkomite og folkets politiske råd 

Studiene våre og situasjonen nå

Utdrag: 

“Fra 1942 til 1944 diskuterte det sentrale ledende organet og kadrer på høyere nivå i Kinas Kommunistiske Parti historia til partiet, særlig perioden fra begynnelsen av 1931 til slut­ten av 1934. Disse diskusjonene bidro i stor grad til å skape ideologisk enhet i partiet på grunnlag av marxismen-leninismen. Det utvida møtet til det politiske byrået i sentralko­miteen i Zunyi i Guizhou i januar 1935 hadde korrigert den feilaktige «venstre»-linja som partiet hadde fulgt fra begynnelsen av 1931 til slutten av 1934, endra sammensetnin­ga av det sentrale ledende organet, oppretta en ny ledelse med kamerat Mao Zedong i spissen, og ført linja til partiet inn på det riktige marxist-leninistiske sporet. Likevel var det mange kadrer partiet som ennå ikke skjønte karakteren av de tidligere feilaktige linjene skikkelig. For å høyne det marxist-leninistiske ideologiske nivået til kadrene i partiet enda mer, holdt det politiske byrået i 1942 — 1943 flere diskusjoner om historia til par­tiet, og i 1943—44 holdt det liknende diskusjoner for kadrer på høyere nivå i hele par­tiet. Disse diskusjonene var viktige forberedelser til den sjuende nasjonale kongressen til partiet i 1945, og bidro til å skape en ideologisk og politisk enhet på kongressen som var uten sidestykke i historia til Kinas Kommunistiske Parti. «Studiene våre og situasjonen nå» er en tale om disse diskusjonene, som kamerat Mao Zedong holdt på et møte for kadrer på høyere nivå i Yen’an den 12. april 1944.”