1

Polen: Mellom konservative katolikker og småborgerlige feminister

Dem Volke Dienen skriver at for nøyaktig to år siden bestemte den polske tingretten at abort ikke lenger er tillatt i tilfeller der et foster er hardt skadet. Så kvinner må føde barnet selv om de vet før fødselen at det ikke har noen sjanse til å overleve. Abort er bare tillatt hvis graviditeten er et resultat av voldtekt eller det er fare for kvinnens liv eller helse. Imidlertid kan leger nekte abort av samvittighetsgrunner. Det er ikke uten grunn at den juridiske situasjonen er slik at det ikke er kvinnen som straffes, men personen som hjelper henne.

Slik er det med aktivisten Justyna Wydzyńska, som måtte svare for retten i Warszawa 14. oktober for å ha delt sine egne aborttabletter med en ung kvinne i 2020. Hun risikerer tre års fengsel. På morgenen etter forhandlingene samlet rundt 50 mennesker seg foran domstolen for å vise sin solidaritet. Disse ble møtt av seks motdemonstranter som gjentok katolske bønner over høyttalere. I tillegg kunne det sees en varebil med bilder av aborterte fostre. Prosessen mot aktivisten fortsetter i januar 2023 og det forventes en dom i februar. Men selv om denne enkeltsaken ikke ender med dom, ser igjen og igjen at dette systemet ikke har noe å tilby kvinner.

Den kvinnefiendtlige loven ble vedtatt under den nasjonale konservative regjeringen til Partiet for lov og rettferdighet (PiS) i allianse med den katolske kirken. Den er et angrep på kvinners selvbestemmelsesrett og tjener til å opprettholde det konservative bildet av kvinner og familie. De siste årene har massene, spesielt kvinnene blant dem, vist sinne på gatene i stort antall. Dette gjaldt også i juni, da forordningen for et medisinsk informasjonssystem trådte i kraft, der en graviditet må registreres i en helsejournal og dermed praktisk talt skaper et «graviditetsregister».

Men ikke bare kvinnene fra Polen har all grunn til å kjempe mot systemet i landet: Flyktninger fra Ukraina nektes også abort i Polen, med mindre de kan bevise voldtekt. Den polske regjeringens forsøk på å spre sine reaksjonære ideer om håndtering av abort til sine naboland Tsjekkia, Kroatia, Slovenia og Slovakia bør her også nevnes.

Herskerne lar selvfølgelig ikke muligheten gå fra seg til å spille politisk mynt om dette emnet. Den tidligere presidenten for Europarådet Donald Tusk lovet at hans konservative parti, Borgerplattformen (PO), vil gå inn for legalisering av abort etter valget høsten 2023. Imidlertid kan ingen kvinne befris av slike tomme løfter, og heller ikke av løftene fra de borgerlige og småborgerlige feministene. Heller ikke veldedighetsarbeidet til organisasjoner som «Aborts Dream Team», der Justyna Wydzyńska er medlem, vil føre til selvbestemmelse for kvinner. Dette kan bare oppnås ved revolusjonær kamp under proletarisk ledelse.

Referanse
Polen: Zwischen konservativen Katholiken und kleinbürgerlichen Feministen – Dem Volke Dienen