1

Peru: Ny korrupsjonssak avdekker forråtnelsen til den gamle staten   

Våre kamerater i Foreningen for Nydemokrati – Peru (VND-Peru) har skrevet en sak om en ny korrupsjonsskandale i den gamle staten og hvordan den er et uttrykk for den generelle og dyptgående krisa i den gamle peruvianske staten.

Publisert av VND-Peru 07.11.2022 

Peru: Samarbeidet og kampen innenfor den generelle krisa i det gamle samfunnet og den større nedbrytningen av den gamle staten

Når det gjelder den nasjonale situasjonen, for å oppsummere, opplever Peru den største generelle krisa i hele republikkens historie. Sammenbruddet av byråkratkapitalismen, som vil bli fullstendig ødelagt av folkekrigen, midt i folkemordet der den forsvarer seg som et dødelig såret beist. Det er deres situasjon, uansett hvor vanskelig utviklingen av den uovervinnelige folkekrigen er. Situasjonen, som kommer til uttrykk i all råttenheten til dens nye reaksjonære regjering ledet av den folkemorderiske og opportunistiske patruljemannen Pedro Castillo Terrones, som både reaksjon og revisjonisme forsøker å presentere som en folkelig regjering, fordi den er overhodet for den gamle staten og det fascistiske regimet, og for folkemordet og landselgingen, som ble innført i april 1992 med det såkalte «Fujimori-selvkuppet» ledet av CIA-yankene. Regjeringa, som har fortsatt med det reaksjonære ønsket om å oppfylle de tre reaksjonære oppgavene, mislykkes i sitt forsøk fordi oppfyllelsen er en historisk og politisk umulighet, ettersom de forskjellige reaksjonære regjeringene i den gamle staten mislyktes fra 1980 til dags dato.

Nedbrytningen av det gamle samfunnet og av den gamle staten som støtter og forsvarer det kommer til uttrykk i den største råttenhet. Hvor enn du stikker fingeren spirer puss. Representantene, partiene, gruppene, fra det høyeste nivået til det laveste nivået, uansett hvilken fraksjon de representerer, i tillegg til å oppfylle sin reaksjonære rolle som en del av storborgernes og godseiernes diktatur i imperialismens tjeneste, er bare ute etter å rane. La oss lese dagens nyheter om det:

Rettslig

En medhjelper sørget for at 3 500 dollar ble betalt til kongressmedlemmer for ikke å tiltale Juan Silva, ifølge Panorama.

Medhjelperen indikerte at betalingene ville bli utført av sikkerhetsbransje-forretningsmannen Zamir Villaverde med mål om å beholde Juan Silva i MTC før starten av forhandlinger med kinesiske forretningsmenn. Han påpekte også at lovgivere fra Acción Popular, Alianza para el Progreso og Fuerza Popular ble betalt.

Kongressmedlemmer fra Acción Popular (AP), Alianza para el Progreso (APP), Fuerza Popular (FP) ble utpekt av en medhjelper for å ha mottatt en betaling på 3 500 dollar for å stemme mot å tiltale den flyktede tidligere transport- og kommunikasjonsministeren Juan Silva.

Ifølge uttalelsen fra denne medhjelperen, ville sikkerhetsbransje-forretningsmannen Zamir Villaverde ha betalt disse lovgiverne for å beholde Juan Silva i transport- og kommunikasjonsdepartementet, før forhandlinger i denne sektoren med kinesiske selskaper startet.

«3 500 dollar ble utbetalt til hvert kongressmedlem fra blant annet partiene Alianza para el Progreso, Fuerza Popular og Acción Popular, for at de ikke fordømte Juan Silva Villegas, og brukte totalt omtrent en million dollar (…) Zamir Villaverde fortalte Bruno Pacheco at han betalte 3 500 dollar til hvert kongressmedlem», viser vitnesbyrdet som ble spredt av Sunday Panorama.

Denne betalingen ble gjort for å forhindre at ministeren ble tiltalt da de forsøkte å avhøre ham i parlamentet 11. november 2021. Deretter stemte lovgiverne mot forslaget om å avhøre Silva.

Søndagsavisen spesifiserte imidlertid at betalingene til kongressmedlemmer kunne vært gjort ved flere anledninger, siden den totale utbetalingen nevnt av medhjelperen er 1 million dollar.

Samarbeidspartneren oppga ikke navnet på noen av lovgiverne, men indikerte at han i en kommende sesjon ville avsløre identiteten til disse parlamentarikerne som han knyttet til gruppen kalt «Barna».

Utbetalinger til offentlige tjenestemenn

Likeledes påpekte han i sin uttalelse at de kinesiske selskapene ville ha utbetalt 6 millioner soler (1 peruiansk sol er 2,6 norske kroner.) for at Zamir Villaverde skulle starte arbeidet med å tildele jobber i transport- og kommunikasjonsdepartementet.

Han indikerte også at disse pengene ville blitt levert til tidligere minister Juan Silva, president Pedro Castillo, samt hans nevøer og tjenestemenn fra transport- og kommunikasjonsdepartementet.

«En million for Juan Silva, en million for republikkens president, en million mellom nevøene og tjenestemenn i MTC,» sa samarbeidspartneren overfor det offentlige departementet.

«Jeg vet at president Castillo mottok pengene gjennom nevøene sine. Juan Silva er en person som har gitt penger til president Castillo og nevøene hans, fordi de informerte president Castillo om at han samtykket til at nevøene jobbet i transport- og kommunikasjonsdepartementet», la han til.

Denne situasjonen viser råttenheten til alle disse reaksjonære og deres samarbeid og kamp som representanter for de reaksjonære fraksjonene i storborgerskapet (kompradorfraksjonen og den byråkratiske fraksjonen) og mellom gruppene og karakterene i dem, fordi ingen er interessert i å representere folket, men heller i utbyttet. Dette skjer fra eksekutiv- og parlament-nivå til lokalt nivå, noe man kan se i korrupsjonsanklagene, som ikke bare dekker den nåværende reaksjonære regjeringen, men alle de tidligere regjeringene og inkluderer alle nivåer av byråkratiet i den gamle staten. Derfor må vi fremheve samspillet og kampen i den nåværende situasjonen med den generelle krisa i det gamle samfunnet og det større sammenbruddet og nedbrytningen av den gamle staten. I tillegg viser allerede sammenbruddet til den nåværende reaksjonære regjeringen til Castillo seg: den er mer delegitimert, håpefull for den reaksjonære veien ut gjennom yankee-imperialismens inngripen gjennom sitt instrument OAS, som søker å påtvinge en midlertidig vei ut av krisa. Indikasjonene på hvor en slik utgang peker mot finner vi i det som er skrevet av imperialismens organisasjoner. Men ikke bare dem, for hvis man ser på budskapet i nyhetene som dukket opp i dette reaksjonære mediet (RPP Noticias) og det redaktørene i avisa La Repúblicas skriver, så ser man at før «besøket av OAS «, genererte alt den amerikanske ambassaden opinion for å påtvinge sin reaksjonære utvei, hvis presendens er den såkalte «OAS-konsultasjonstabellen» fra 2000.