1

Tyrkia: Bombeangrep i krisesituasjon

Krisa i byråkratkapitalistiske Tyrkia har skutt fart, og landet preges av enorm inflasjon. Nylig har president Erdogan anklaget den kurdiske PKK-geriljaen for å stå bak et bombeangrep i Istanbuls travleste handlegate.

Ingen grupper har tatt ansvaret for eksplosjonen, og det er slett ikke typisk PKK å angripe sivile mål på denne måten. Likevel bruker presidenten bomben både i valgkampen sin og til å igangsette angrep på kurdiske styrker i Syria og Irak, i tillegg til i Tyrkia selv. Flere kommentatorer har påpekt at også foran forrige presidentvalgkamp ble det utløst flere bombeangrep uten at noen tok på seg ansvaret for dem.

Tyrkia preges i dag av ekstrem inflasjon og dyrtid. Ifølge borgerlige økonomer har Tyrkia vært i valuta- og gjeldskrise siden 2018, hvor verdien på den tyrkiske valutaen har falt dramatisk. Det direkte resultatet er en kraftig forverring av massenes levekår. Indirekte er dette selvsagt en trussel mot det tyrkiske politiske systemet og regimet til president Erdogan, som dermed griper begjærlig etter utenrikspolitikk og sikkerhetsspørsmål for å avlede oppmerksomheten fra den økonomiske situasjonen.

Med mer enn 80 millioner innbyggere er Tyrkia en kruttønne i skjæringspunktet mellom Asia og Europa, og landet har en lang rekke forskjellige væpna grupper. Våre kamerater i TKP/ML leder folkekrigen i landet, som har pågått siden 1972.

I denne konteksten går Erdogan på nytt til krig mot kurderne, og han spiller også et høyt spill hvor han trenerer prosessen for svensk og finsk NATO-medlemskap, ved å kreve utlevering av politiske flyktninger fra Tyrkia.

Referanser
Tyrkia anklager syrisk kvinne og PKK for bombeangrep – Dagsavisen
Inflasjonen i Tyrkia stiger til 85,5 prosent – Dagsavisen
Nesten 80 prosent inflasjon i Tyrkia – E24
Tyrkia sier at 184 militante kurdere er «nøytralisert» i Syria og Irak – TV 2
Turkish Views: Crisis and Opportunities for Turkey in 2023 | Middle East Institute
2018–2022 Turkish currency and debt crisis – Wikipedia