1

Brasil: Leve agrarrevolusjonen! Død over latifundioen!

I Janaúba, en av de største byene nord i Minas Gerais er det satt opp graffiti signert Fattigbøndenes Forbud (LCP), med slagorda “Leve agrarrevolusjonen!” og “Død over latifundioen!”

Referanse
MG: Pichações: ‘Viva a Revolução Agrária! Morte ao latifúndio!’ – A Nova Democracia