1

Gir opp å komme unna skatt

Etter pendlerboligskandalene ble stortinget ilagt straffeskatt. Denne forsøkte de å få redusert. Forrige uke bestemte presidentskapet seg likevel for å godta straffen.

VG skriver at kravet fra Skatteetaten er på 1,02 millioner kroner samt straffeskatt på 38 815 kr. Det opprinnelige kravet var på 1,35 millioner. VG skriver at etaten fant 40 saker der politikere hadde betalt feil skatt og Stortinget og Statsministerens Kontor betalte feil arbeidsgiveravgift mellom 2017 og 2020. De fleste sakene med politikere gjaldt pendlerboliger de skulle skattet for. I tillegg til straffeskatten må Stortinget betale den manglende arbeidsgiveravgiften. 

Stortinget har tidligere motsatt seg kravet og forsøkte komme unna ved hjelp av advokater.de betalte 4,5 millioner for å gjennomgå saken. Vedtaket fra presidentskapet gjelder det som Stortinget er bedt om å betale. Det blir opp til enkeltpolitikerne som har fått krav å ta stilling til disse. Skattesakene har involvert politikere fra flere partier og begge fløyene i Stortinget. Saken mot tidligere minister Hadia Tajik var fra før 2017 og er ikke del av granskingen til Skatteetaten. 

Referanse
Pendlerboligene: Stortinget godtar straffeskatt – VG