1

Regjeringen vil skrote studentplasser

I møte med krisen i imperialismen har regjeringen foreslått å skrote halvparten av studieplassene ved Design- og Arkitekturskolen i Oslos (AHO) designlinje.

Utfasingen av studieplasser forklares med at disse ble opprettet under pandemien for å bøte på den høye arbeidsledigheten. Dersom forslaget vedtas vil dette også gå utover det faglige tilbudet ved designlinjen. Det skriver studentavisen Universitas.

Det er viktig å understreke at dette ikke står som et enkelttilfelle av kutt i studieplasser eller studietilbud i høyere utdanning, men at saken føyer seg inn i rekken av kutt og nedskjæringer i akademia som en tendens. Blant annet har humaniora og samfunnsvitenskapene blitt rammet hardt gjennom en årrekke med nedskjæringer.

Rektor ved AHO, Irene Alma Lønne, gir uttrykk for at regjeringen setter utdaninngsinstitusjonene i en uforutsigbar situasjon gjennom forslaget. Den samme mistilliten til regjeringens forslag finner gjenklang hos studentene ved AHO, hvorpå 30 stykker gikk sammen for å skrive et brev til utdanningsminister Ola Borten Moe. Det er uvisst om utdanningsministeren tok seg bryet med å lese brevet, og til Universitas kunne han ikke på en forespørsel fra dem svare på hvorfor det ble gjort kutt grunnet reise.

Men under en konferanse i Trondheim i september ble behovet for innsparinger tatt opp. Og til nettstedet Khrono utalte ministeren derimot at man må bruke mindre penger på grunn av den økonomiske situasjonen i Norge. Dette understreker igjen og bekrefter krisen i norsk imperialisme som stadig går dypere, og regjeringens manglende evner til å løse den. Krisen rammer ikke kun de dypere lagene av massene, men også de brede hvorpå levevilkårene til studentene blir vanskeligere som en av følgene.

Det gjenværende spørsmålet er om man skal sende flere brev til regjeringen og den norske statens lakeier i et håp om finne medlidenhet og trøst, eller erkjenne den imperialistiske krisens lovmessige utvikling og organisere til kamp for å gjøre ende på den.

Les mer:

Referanser:
Risikerer å miste 30 studieplasser (universitas.no)
Regjeringen vil fase ut 4000 studieplasser ett år før tiden (khrono.no)
Omstridt ABE-kutt erstattes av et annet kutt (khrono.no)