1

Feir 22-årsdagen til Folkets frigjøringsgeriljahær!

Sentralkomiteen i Indias Kommunistiske Parti (Maoistene) har i anledning 22-årsjubileet til Folkets frigjøringshær den 2. desember, sendt ut en pressemelding som oppfordrer til å markere jubileet med revolusjonær entusiasme.

En av våre bidragsytere har oversatt pressemeldingen til norsk. Alle eventuelle feil eller mangler i oversettelsen er i sin helhet vårt ansvar.

Innledningsvis vil vi oversette og forklare noen forkortelser og ord i teksten:

PLGA: People’s’ Guerilla Liberation Army, på norsk Folkets frigjøringsgeriljahær.
Revolusjonære folkekomiteer er de nye maktorganene som etableres der hvor folkehæren fordriver fiendens styrker og mobiliserer massene. Folkekomiteene er kimene til den nye staten: folkerepublikken India.
CC: Central Committee, altså sentralkomiteen i Indias Kommunistiske Parti (Maoistene).
CMC: Den sentrale militærkommisjonen i CPI (Maoist), pekt ut av sentralkomiteen i partiet og overordna ledelse for PLGA.
CRPF: Central Reserve Police Force er et det føderale og militært organiserte politiet til den gamle indiske staten.
BJP: Bharatiya Janata Party er et av de to største partiene i India, ledet av Narendra Modi som lenge har vært Indias statsminister. Partiet har tette forbindelser til den hindu-fascistiske bevegelsen i India, anført av den hindusjåvinistiske organisasjonen RSS.

Vi oppfordrer våre lesere til å spre uttalelsen, til å ta initiativer til solidaritetsaksjoner for folkekrigen i India og aktiviter mot den kontrarevolusjonære krigen mot det indiske folket. Tjen Folket Media har publisert en rekke saker om den indiske revolusjonen, og vi oppfordrer våre lesere til å studere disse.

Vi legger inn lenker til en rekke saker nederst i denne saken, blant annet en videorapport fra en seierrik internasjonal aksjonsuke i solidaritet med den indiske revolusjonen.


Indias Kommunistiske Parti (Maoistene)
Sentralkomiteen
Pressemelding

28. november 2022

Feir 22-årsdagen til PLGA!
Intensiver klassekampen og geriljakrigen
Beseir ‘SAMADHAN’-offensiven og avanser folkekrigen!

I anledning 22-årsdagen for PLGA den 2. desember 2022 maner sentralkomiteen i Indias Kommunistiske Parti (Maoistene) alle partiets rekker, PLGA-enhetene, de revolusjonære folkekomiteene, masseorganisasjonene og det revolusjonære folket til storslått feiring med revolusjonær entusiasme på landsbygda og i byene over hele landet. Den maner til å beseire den kontrarevolusjonære ‘SAMADHAN’-offensiven [ved å] utvide bredt klassekampen-geriljakrigen, styrke massegrunnlaget og avansere folkekrigen.

Ved denne anledningen sender CCen revolusjonære hilsener til alle partikomiteene, kommandoene, PLGAs kommandanter og stridende, partimedelmmene, revolusjonære folkekomiteer, ledere og aktivister i masseorganisasjonene, medlemmer av folkemilitsen og det revolusjonære folket og til alle kamerater i politiske, militære, organisatoriske, tekniske og kulturelle sfærer. Den håper alle kamerater som er skadd i geriljaaksjoner raskt blir helbredet.

CMC gjør ydmykt revolusjonær ære på de heroiske geriljakrigerne som har gitt sine liv i løpet av det foregående året. Hundre og trettito kamerater har blitt martyrer over hele landet i løpet av en periode på elleve måneder.

De sentrale og delstatlige myndighetene initierte den kontrarevolusjonære strategiske ‘SAMADHAN’-offensiven i mai 2017 med en frist på fem år på å eliminere den indiske revolusjonære bevegelsen. Med målsetning om å beseire offensiven, har PLGA ført folkekrigen-geriljakrigen under ledelse av vårt parti gjennom hele denne perioden. Vi kan ikke se vekk fra deltagelsen av folket og folkemilitsen i denne krigen. Den sentrale regjeringen gjenoppfrisket offensiven forrige september og en ny handlingsplan for ett år ble iverksatt.

PLGA gjennomførte nesten 200 geriljakrigsoperasjoner i de forskjellige geriljasonene, røde motstandsområder over hele landet, under ledelse av vårt parti gjennom en periode på elleve måneder fra desember 2021 til november 2022. Gjennom disse aksjonene ble 31 politi-, paramilitære- og kommandostyrker eliminert og 154 ble skadd. Syv moderne våpen og hundrevis av runder med ammunisjon samt annet krigsmateriell ble erobret. 69 politiinformanter, syv politiske ledere fra utbytterpartier, seks folkefiender og seks forrædere ble eliminert. Eiendom som tilhørte myndigheter og byråkratkapitalister ble ødelagt. PLGA-styrker har stått imot disse styrkene ved 100 sammenstøt.

Kort oppsummert har våre PLGA-styrker gjennomført planlagte og improviserte overfall, snikskytteraksjoner, bombe-feller, avstandsutløste aksjoner og sabotasjeaksjoner mot fiendens væpna styrker, erobret materiell, eliminert informanter, kontrarevolusjonære og folkefiender, bombet politiforlegninger med improvisert artilleri og gravd fallgroper kledd med spidd.

De siste to årene har det vært storskala folkelige kamper i Dandakaranya og Bihar-Jharkhand mot politiforlegninger, gruver, veier-broer, dammer, politimassakre og kort oppsummert mot imperialistiske selskaper, komrador-byråkrat-kapitalistiske selskaper, mot sentral- og delstatsmyndighetene, mot deres lokale kompradorer og mot korporativisme-militarisering. Tusenvis av folk er mobilisert i disse kampene.

Folket kjemper mot de imperialistiske multinasjonale selskapene, de hjemlige komprador-kapitalistiske selskapene, de mange forskjellige typene grunnleggende infrastruktur som sentrale og delstatlige myndigheter foreslår å bygge, som veier, dammer, gruver og kraftverk i mange andre deler av landet som ikke er en del av den nevnte bevegelsen. Det pågår agitasjon for løslatelse av politiske fanger som er fengslet på grunnlag av konspirasjonssaker, slik som i Bhima Koregaon, og for å trekke tilbake fascistiske lover som UAPA.

Solidaritetsbevegelsen vokser i rundt 30 land mot den fascistiske offensiven til kompradorherskerklassene mot vårt parti og den revolusjonære bevegelsen og til støtte for folkekrigen i India under ledelse av ICSPWI.

Kort oppsummert blir klassekampen relativt sett utvidet og intensivert. I denne prosessen blir ulike typer av enhetsforumer dannet og fører til økt deltagelse i den revolusjonære bevegelsen og støtte fra vennlige krefter.

De sentrale og delstatlige myndighetene deployerte mer enn 650.000 politi-, paramilitære- og kommandostyrker i bevegelsens områder. Siden begynnelsen av 2020 til mars 2021 etablerte CRPF 23 Forward Operational Bases (FOB) i landet og 35 fra mars 2021 til mars 2022. Staten har brukt forskjellige typer droner til overvåking. Den organiserer filleproletarisk ungdom som informanter under dekke av å være arbeidstiltak.

Internasjonalt, tross enkelte forandringer i den økonomiske krisa som har pågått siden 2008, intensiveres den finansielle og økonomiske krisa. Verdensbanken (WB) og det internasjonale pengefondet (IMF) har slått fast at verdensøkonomien går inn i synkemyra av depresjon. En tredjedel av verdensøkonomien er anslått å gå gå tilbake dette eller det neste året, og de tre største økonomiene, USA, EU og Kina, vil fortsette å stagnere. Imperialistisk globaliseringspolitikk fører proletariatet i de kapitalistiske-imperialistiske landene inn i kamper som dag for dag intensiveres.

BJP under Narendra Modis lederskap gjør store forsøk på å transformere India til en ‘hindu-stat’ innen 2047. Revolusjonær-demokratiske styrker, undertrykte klasser, undertrykte sosiale samfunn og undertrykte nasjonaliteter må ta opp forent, organisert motstandsbevegelse og folkekrig. Det er den fremste, viktigste, hovedsakelige og umiddelbare oppgaven til det indiske folket.

I den kommende tiden vil vi se et oppsving i folkets kamp i hele verden og innenriks, og det vil bli en tredje rekke av revolusjoner over hele landet.

Det er kommunistpartiets ansvar som fortropp å politisk opplyse de brede massene og intensivere klassekampene og geriljakrigen for å erobre statsmakta. Slik skal vi beseire den kontrarevolusjonære ‘SAMADHAN’-offensiven til fienden og avansere den revolusjonære bevegelsen. Vi skal oppnå den endelige seieren.

I anledning 22-årsjubileet til PLGA hilser vi seirene til PLGA under ledelse av vårt parti, som er vunnet i løpet av det siste året. Vi hilser uovervinneligheten til den revolusjonære bevegelsen som har fortsatt å stå imot den kontrarevolusjonære ‘SAMADHAN’-offensiven.

Abhay
Talsperson
Sentralkomiteen

Utdrag fra den originale pressemeldingen:

Les mer: