1

Kina: Folkelige protester mot myndighetene

Arbeidere og studenter har reist seg i titusentall i mange forskjellige kinesiske byer de siste dagene. Streikende arbeidere har slåss med politiet, og studenter krever en slutt på den voldsomme represjonen som myndighetene forsøker å legitimere med korona-viruset.

Over hele verden har det vært mange store protester mot restriksjoner og represjon motivert av korona-pandemien. Når disse protestene bryter løs i Kina får de omsider mye dekning i vestlige medier. Store mengder kinesiske masser, særlig studenter, har protestert de siste dagene. Protestene eksploderte etter at ti personer døde i en brann i en korona-nedstengt boligblokk.

NRK skriver at masser «samlet seg på en offentlig plass, knytter nevene i lufta og synger deler av nasjonalsangen med ordene ‘reis dere, dere som nekter å være slaver’». Protestene har spredd seg til mange byer. De kinesiske revisjonistiske myndighetene praktiserer en såkalt «dynamisk nulltoleranse» mot pandemien, og fortsetter praksisen med noen av verdens sterkeste innskrenkninger. Sikkerhetsstyrkene er utkommandert for å stoppe protestene. Videoer på nett viser masser som sparker ned sperringer, skriver NRK.

Våre irske kamerater i Irish Socialist Republican Media skriver at kinesiske arbeidere og studenter reiser seg. De skriver at det herskende revisjonistpartiet er rystet av bølger av protester mot korrupsjon, revisjonisme, dårlige lønninger, dårlige arbeidsvilkår og mot en ny bølge av null-korona-tiltak.

De skriver at 20.000 fabrikkarbeidere ved en iPhone-fabrikk i Zhangzhou tente flammen, da de støtte sammen med politi og private sikkerhetsstyrker 24. november. Streikende arbeidere forsvarte seg mot opprørspolitiet med barrikader og stokker.

De irske kameratene påpeker hvordan arbeiderne protesterer ikke bare mot myndighetene, men mot de vestlige imperialistiske selskapene. Fabrikken i Zhangzhou har eiere i Taiwan som produserer på vegne av Apple. De viser også til at videoer og fotografier fra protestene viser masser som holder oppe portretter av formann Mao og sitater av ham, som reiser andre revolusjonære slagord og at det er offentliggjort bilder av at slagordet «Proletarer i alle land, foren dere!» er blitt malt på vegger.

Studenter i Beijing har blitt filmet når de roper «Ikke vær en revisjonist!» og kameratene trekker paralleller til den store proletariske kulturrevolusjonen.

Våre franske kamerater i Nouvelle Epoque Media har publisert en sak om at kinesiske masser synger Internasjonalen i protestene, og de har publisert en video fra Twitter av en slik hendelse:

Den revisjonistiske klikken til Hua og Deng kuppet makta i Kina i 1976, myrdet og tok til fange tusenvis av revolusjonære, og innførte et fascistisk despoti som har gjort landet til en stor imperialist som i dag konkurrerer og samarbeider med de andre imperialistene.

Men som formann Mao slo fast, vil revolusjonen på nytt reise seg, og de kinesiske massene vil igjen feie imperialismen på havet og etablere det sosialistiske Kina på ny.

Referanser
Chinese Workers and Students on the Rise!
[Vidéo] Chine : Les masses chinoises en lutte chantent l’Internationale – Nouvelle Époque
Kraftige protester mot Covid-nedstenging i Kina – NRK Urix