1

Internasjonalt: 25. november mot vold mot kvinner

25. november, den internasjonale dagen for solidaritet og kamp mot vold mot kvinner, har blitt markert i mange land som en kampdag mot patriarkatet og imperialismen. 

Flere av nettavisene skriver at dagen ikke har vært etablert som en kampdag i landet, men er nå i ferd med å bli det. Vi ser også en tydelig økning i aktiviteten siden i fjor. Vi deler her rapporter, bilder og videoer fra markeringer og aksjoner som er utført i forbindelse med dagen.

Mexico

Movimiento Femenino Popular skriver i en uttalelse at 25. november er en dag for både antipatriarkalsk og ​​antikolonial kamp, og at patriarkatet ikke rammer alle kvinner likt. Borgerlige og småborgerlige kvinner krever formell likhet for loven med begreper som retten til å bli valgt til posisjoner innenfor det byråkratiske systemet eller åpenhet til å presentere sin postmodernistiske agenda som «inkluderende språk» og andre distraksjoner, og ser på verden med sine klasseprivilegier og er ikke interesserte i å angripe det underliggende problemet. 

De skriver videre at vi må utvikle proletarisk feminisme som den eneste feministiske retningen som kan love frigjøring av kvinner, bekjempe patriarkatet og privateiendommen, som er kildene til undertrykkelse og vold, mot byråkratkapitalisme og dens malstrøm av fordrivelse og død, latifundioen og dens slaveri.

Tyrkia

I Dersim ble kvinner som mobiliserte til 25. november med budskapet «Vi skal bære opprørets flagg 25. november» forsøkt forhindra av politiet. Politiet tillot ikke utdeling av løpesedler, og innførte 5 dagers forbud mot aksjoner og aktiviteter i distriktet.» Deretter dro kvinnene til Ovacık kommunes konferansesal for å protestere og kom med en uttalelse.

I Istanbul Avcılar angrep politiet kvinner som delte ut flygeblader for 25. november-markering i  Taksim, og syv kvinner og en mann ble varetektsfengsla. Politiet forsøkte å stoppe utdelinga, men kvinnene fortsatte å dele ut. 

Til tross for forbud og hindringer gikk kvinner ut i gatene i Taksim i Istanbul 25. november. Politiet, som blokkerte hele regionen fra Gezi-parken til Karaköy for å hindre kvinner i å samles på Beyoğlu Tünel-plassen, kunne ikke forhindre hundrevis av kvinner i å møtes rundt Tünel. Etter at politiet angrep dem, spredte protestene seg over et større område. Hundrevis av kvinner ble arrestert og journalister ble nektet å ta bilder, og kvinner ble slått når ikke det ble tatt bilder. Mot denne oppvisinga av vold, ble det ropt: «Vi er ikke stille, vi er ikke redde, vi adlyder ikke» og «Jin, Jiyan, Azadî!». 

I Dersim i Istanbul demonstrerte kvinner med et banner med teksten “Kampen fra Mirabal-søstrene til Jîna Emini fortsetter». Politiet prøvde å stoppe demonstrasjonen og kvinnene svarte med slagordet «Jin, Jîyan, Azadî».

I Şırnak, Ağrı og Van ble kvinner som demonstrerte den 25. november angrepet av politiet. I Şırnak blokkerte politiet veien for demonstrasjonen og arresterte demonstranter. Journalister ble også angrepet av politiet som hindre dem i å ta bilder. I Van ble også demonstrasjonen blokkert av politiet, og kvinnene som sto imot ble utsatt for politivold. Politiet angrep med tåregass og slag. I Ağrı stoppa politiet en uttalelse og arresterte flere kvinner. 

I Sarıgazi ble det holdt et arrangement i en park, der kvinner i nabolaget var invitert til en presentasjon om typer og dimensjoner av vold. Det ble tatt opp at staten produserer og opprettholder vold, og at rettsvesenet blir brukt til fordel for kvinnehatere.

I Kadıköy ble over 50 kvinner som trossa forbudet mot å demonstrere angrepet av politiet og arrestert, og en presseuttalelse fra en av kvinneorganisasjonene ble også stoppa og 22 kvinner ble arrestert. I begge aksjonene ble også journalister slått og forhindra i å ta bilder.

I Gebze har kvinnelige politiske fanger skrevet en hilsen i anledning dagen, der de blant annet skriver «Utvilsomt var vårt historiske nederlag begynnelsen på vold mot kvinner, men det var også begynnelsen på vår motstand og opprør. Vi bøyde oss ikke for patriarkatet, vi sto mot slaveri, vi gjorde opprør og dannet hærer. … Vi var de som ble kalt hekser og brent. Det var vi som ropte slagordet ‘jord og frihet’. Vi var maskinknuserne i England og symbolet på revolusjonen i Frankrike. Fra tekstilverksteder i New York, hvor vi ble brent levende mens vi vifta med flagget til Pariskommunen, fikk vi blod og strømmet til 1. mai-markeringene i Chicago. Vi var også der da vi utløste revolusjonen med slagordet «revolusjon og sosialisme» i Russland. … Vi var ikke redde for å gå til giljotinen, og heller ikke for å bli skutt. Selv om vår arbeidskraft, kropp og identitet ble plyndret og konfiskert i alle patriarkalske utnyttelsessystemer, ga vi ikke opp å leve, gjøre motstand, kjempe, bygge framtida vår med tenner og negler. Vi har alltid vært kameratene til de som gjør motstand og kjemper… vi adlyder ikke, vi kneler ikke, vi bøyer oss ikke. Vi hilser opprørets ild tent av iranske kvinner mot fascisme og reaksjon, … og hilser alle kvinner som gjør motstand, ikke bøyer seg og kjemper mens de er stemmen og ropet til kvinner som er undertrykt, utbytta, utsatt til vold og forfølgelse og blir drept over hele verden.»

Hellas

I Athen ble en demonstrasjon møtt av politi med tåregass og batonger klare til angrep, men demonstrantene trosset politiets hindringer og fullførte markeringa.

Spania

I Madrid var det en marsj gjennom gatene i Almendrales og Marcelo Usera som endte foran kommunehuset, med store mengder politi og agenter tilstede. I forkant ble det malt slagord i Pradolongo de Usera-parken. Det ble delt ut flygeblader på gata og bussterminalen, ved historiefakultetet ved universitetet Complutense. 

I Valencia ble det delt ut flygeblader og snakket med studenter på universitetet og i nabolaget Patraix.

I Sevilla ble det delt ut flygeblader ved universitetet og teateret. 

I Elche ble slagordet «Proletær feminisme for kommunisme» malt på vegger i proletære områder, og det ble hengt opp bannere med bildet av kamerat Norah og slagordet «Proletær feminisme for kommunisme» og det ble deltatt i markering foran rådhuset..

I Albacete ble det i uka før 25. malt slagord som «Leve proletær feminisme!», «25N mot patriarkal vold og mot kapital» eller «Kjemp for kommunismen for å frigjøre arbeiderkvinnene» i universitetsområdet og flere av byens nabolag. Det ble delt ut flygeblader til studenter, og gjennomført et intervju med ei kvinne i slummen, et vitnesbyrd om den doble undertrykkelsen av proletære kvinner.

I Malaga ble det distribuert propaganda ved universitetet.

Tyskland

I Berlin var det et arrangement med foredrag om vold mot kvinner. Etter foredraget så kameratene filmen med budskapet til Røde Kvinnekomiteer, med en påfølgende diskusjon der både borgerlig og småborgerlig feminisme ble fordømt.

25Nov22BE2
25Nov22BE

I Hamburg ble det holdt en demonstrasjon som gikk gjennom Hamburg St. Pauli. Rød Kvinnekomite Hamburg deltok under slagordet «For en revolusjonær kvinnebevegelse!». Det var også bannere med slagordet «Mot den imperialistiske krigen! For en revolusjonær kvinnebevegelse». En av appellene tok opp at patriarkatet ikke bare springer ut av falske ideer, men har sine røtter i privateiendommen, og at det ikke er nok å kjempe mot patriarkalske ideer, men at privateiendommen og hele det imperialistiske systemet må knuses, og at vi må kjempe for frigjøring av hele arbeiderklassen, det vil si for kommunismen.

HH 25 Nov 2022 1
HH 25 Nov 2022 3
HH 25 Nov 2022 4

I Freiburg ble det hengt opp veggaviser ulike steder i et travelt nabolag. 

20221126frbg25nov1
20221126frbg25nov2
20221126frbg25nov3

På universitetet i Duisburg-Essen ble det delt ut flygeblader som oppfordra kvinner til å kjempe mot imperialisme og patriarkat og det ble hengt opp et banner med slagordet «Ned med imperialisme og patriark!» 

25Nov22BannerUDE 1
25Nov22BannerUDE 2

På kvelden var det en demonstrasjon i Köln organisert av feministiske antikapitalistiske krefter. Demonstrasjonen gikk fra Neumarkt til Ehrenfeld, et distrikt i Köln med mange proletære og fattige masser, og hadde en kjempende, antipatriarkalsk og antikapitalistisk karakter.

25Nov22DemoKöln 2
25Nov22DemoKöln 1

Video med et budskap fra Røde kvinnekomiteer som tar for seg hvordan arbeiderkvinner er dobbelt undertrykt, hvordan rota til kvinneundertrykkinga er privateiendommen, og hvordan undertrykkinga av arbeiderkvinner, inkludert patriarkalsk vold, øker under dagens krise.

Plakat fra Lilla-Rød-kollektivet. I en uttalelse skriver de at krisa i det imperialistisk-kapitalistiske systemet har stor innvirkning på arbeiderklassen, og spesielt for  kvinner, og at kvinner utsettes for både fysisk, seksuell, psykisk, tradisjonell (gjennom skikker), religiøs, økonomisk, verbal og psykisk vold. De skriver om kvinnene som kjemper i Tyrkia, Mexico, Argentina og andre land, og kvinnene som kjemper som geriljaer og militante, og møtes med vold fra staten. De framhever Mirabal-søstrene og Jina Masha Amini, og at det er vår plikt å bære fakkelen til alle disse revolusjonære og motstandskvinnene som har kjempa før oss og kjemper med oss.

Østerrike

I Wien ble det arrangert et møte på et kvinnesenter om situasjonen for kvinner i Østerrike, og på kvelden var det en demonstrasjon der rundt 200 deltagere gikk fra Handelskai via Nordbahnstraße til Praterstern. Det var spesielt fokus på internasjonal solidaritet og det ble også brukt slagord som «leie ned, lønn opp».

I Linz deltok rundt 200 i en demonstrasjon med fokus på den stadig dårligere situasjonen til kvinner i Østerrike. Slagord ble brukt for å vise at «partnervold» ikke bare er et enkelt eller individuelt fenomen, men at vold mot kvinner først og fremst er forårsaket av det herskende kapitalistiske systemet. På et stort banner sto det: «Kom til oss: Organiser deg, forsvar deg, kjemp!» 

Frankrike

I Reims arrangerte flere organisasjoner en demonstrasjon gjennom sentrum, og Lilla-Rød-kollektivet deltok i demonstrasjonen med en kontingent.

Finland

I Helsinki ble det organisert en demonstrasjon mot vold mot kvinner under slagordet «Ned med imperialismen! Ned med patriarkatet! Proletarisk feminisme for kommunisme!”, og det ble hengt opp plakater med teksten «Ned med imperialismen og patriarkatet! Foren dere under maoismen!» 

I Tampere arrangerte flere organisasjoner en internasjonal demonstrasjonen med appeller som oppfordra til å knuse imperialismen og patriarkatet. Det var i forkant hengt opp bannere og hundrevis av plakater for demonstrasjonen over hele byen. Under demonstrasjonen ble følgende slagord ropt: “Ned med imperialismen og patriarkatet”, “Lenge leve den proletariske feminismen” og “Foren dere under maoismen”.

Danmark

I København er det utført flere aksjoner i proletære nabolaget. I Blågården er slagordet «25. november: Kvinner, kjemp og gjør motstand!» med en hammer og sigd malt på en vegg.  Antiimperialistisk Kollektiv har delt ut flyers mot vold mot kvinner, og det er satt opp veggaviser som avslutter  med «Ut på gata 25. november!», «Proletær feminisme for kommunismen!» og «Bølge på bølge, slag på slag! Mot imperialisme og patriarkat!”.

Sverige

Kommunistiska Föreningen spredte slagordet «Knus den patriarkalske volden mot verdens undertrykte kvinner!» gjennom appeller, graffiti og bannere.

Norge

I Oslo holdt Kampkomiteen ei markering ved Osvald-monumentet der det ble tent og lagt ned lys og holdt appell. Appellen handlet om vold mot kvinner, med særlig vektleggelse av elendigheten og volden den russiske imperialismen påfører folket, og spesielt kvinner, i Ukraina, så vel om hvordan kvinner på flukt fra konflikt blir misbrukt og utsatt for menneskehandel. Appellen tok også opp hvordan dagen er en kampdag ettersom den minner om Mirabal-søstrene, som ble myrdet av det USA-støttede diktaturet i Den dominikanske republikk i 1960, og hvordan kvinnekamp er tett forbundet med kamp mot rasisme og imperialisme. Situasjonen i Iran ble også tatt opp som et skinnende eksempel på kvinners motstand mot patriarkalsk undertrykkelse. Det ble delt ut flygeblad, som ble tatt imot positivt av interesserte forbigående. Etterpå deltok Kampkomiteen i et fakkeltoget som gikk fra Jernbanetorget til Eidsvoll plass. 

I Trondheim hadde Kampkomiteen og flere andre organisasjoner ei markering og demonstrasjonstog. Markeringen begynte ved 22. juli-monumentet i Tordenskioldsparken, hvor det før markeringa ble satt ned lys som dannet det kjente symbolet for kvinner. Det ble holdt appeller med fokus på situasjonen i Iran med vekt på drapene kvinner utsettes for og trakk fram flere eksempler på kvinner og barn som har blitt drept de siste månedene, statistikk rundt vold mot kvinner, og konsekvensene av krigen og krisa for kvinner. Etter markeringa gikk et demonstrasjonstog rundt i sentrum bak et banner hvor det stod “Bekjemp vold mot kvinner!” Gjennom gatene ble det ropt slagord som “Kvinne, liv, Frihet!” “Knus pornoindustrien!” “Stopp vold mot kvinner!” “Nei til salg av kvinnekroppen! og “Slå tilbake, knus patriarkatet!”

I Bergen ble markeringen gjennomført på biblioteksplassen. Parola var “Bekjemp vold mot kvinner!” Utdrag fra appellen hold av Kampkomiteen: “Kvinner har kjempet og kvinner kjemper. Over hele verden har kvinner igjen og igjen reist seg til mektige bølger mot kvinneundertrykking. I dag skinner de iranske kvinnene som et tindrende lys, i store folkelige protester mot kvinneundertrykking og hele det reaksjonære regimet i landet. I Mexico reiser kvinner seg mot statens krig mot folket, og mot eskalerende vold mot kvinner, som kulminerer i «femicid», patriarkalske drap av kvinner. Den heltemodige kampen og motstanden er ikke bare rettferdig, den er riktig, for den er veien til makt og virkelig likeverd.”

I Kristiansand organiserte Kampkomiteen arrangerte fakkeltog sammen med flere andre organisasjoner. Toget gikk gjennom sentrum med paroler som «Bekjemp vold mot kvinner», «Kjemp og gjør motstand», «Ni una menos», “Fingrene av fatet – knus patriarket”, røde flagg og plakater med “Women Life Freedom”, “Rise with the people of Iran” og “Be our voice”. Slagordene “Bølge for bølge, slag for slag, mot imperialisme og patriarkat!”, “Slå tilbake, knus patriarkatet!” “Styrk den internasjonale solidaritet!” og «Kvinner, liv, frihet» ble ropt hele veien opp til torvet, der markeringa ble avslutta med seks appeller fra Kampkomiteen og andre. Appellantene tok opp situasjonen og kampen til kurdiske, iranske, meksikanske og ukrainske kvinner, betydninga av kvinners kamp som en del av folkets kamp mot undertrykking, og hvordan patriarkalsk vold rammer kvinner i hele verden og også i Norge, den høye henleggelsesprosent på voldssaker mot kvinner og viktigheten av at kvinner står sammen, organiserer seg og kjemper sammen. Det ble også invitert til filmvisning med Latin-Amerikagruppene og Kampkomiteen 9. desember, der filmen “In the Time of the Butterflies” om Mirabal-søstrene skal vises. 

Referanser
25 de noviembre: ¡lucha antipatriarcal, lucha anticolonial! – Sol Rojista
Helsinki: Kansainvälinen päivä naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi (25.11) – Punalippu
Tampere: Kansainvälinen päivä naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi (25.11) – Punalippu
Rapport af aktioner fra den 25. november – Socialistisk Revolution
Nationell Aktionsdag 25:e November – Kommunistiska Föreningen
Hamburg: Demonstration am 25. November 2022 – Dem Volke Dienen
Berlin: Veranstaltung zum 25. November 2022 – Dem Volke Dienen
Freiburg: Wandzeitung zum 25. November – Dem Volke Dienen
NRW: Aktiviäten am 25. November 2022 – Dem Volke Dienen
Botschaft der Roten Frauenkomitees zum 25. November 2022 – Dem Volke Dienen
Wir Frauen werden nicht die Krise des Kapitalismus zahlen! – Dem Volke Dienen
Der 25. November 2022 international – Dem Volke Dienen
Διαδήλωση για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών υπό την απειλή χρήση βίας της αστυνομίας – Αντίσταση στις Γειτονιές
Acciones y movilizaciones sobre el 25N en distintos puntos del Estado español – Servir al Pueblo
Der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen – Die Rote Fahne
25 Kasım’a çağrı bildirisi dağıtan Dersimli kadınlar polis tarafından engellendi – Yeni Demokrasi
Sarıgazi’de kadınlar 25 Kasım etkinliğinde buluştu – Yeni Demokrasi
Tutsak Partizanlardan 25 Kasım mesajı – Yeni Demokrasi
Avcılar’da 25 Kasım için bildiri dağıtan kadınlara polis saldırdı – Yeni Demokrasi
Şırnak, Ağrı ve Van’da sokağa çıkan kadınlara polis saldırdı – Yeni Demokrasi
Taksim’de tüm engelleme ve “yasaklamalara” rağmen kadınlar sokağa çıktı – Yeni Demokrasi
Dersim’de polis engeline rağmen 25 Kasım eylemi – Yeni Demokrasi
Kadıköy’de 25 Kasım eylemlerine polis saldırısı – Yeni Demokrasi
25. november: Markeringer mot vold mot kvinner – Kampkomiteen