1

Mexico: Revolusjonære holder politisk-ideologiske verksteder

Sol Rojisata skriver at den pågående korrigeringskampanjen har utløst betydelig interesse fra Sol Rojista-basene og deres ulike strukturer, og at de har gått fra en periode med analyse- og diskusjonsmøter til ideologisk-politiske treningsverksteder.

Kameratene skriver at fra perioden med analyse- og diskusjonsforsamlinger har de gått over til realiseringen av de ideologisk-politiske treningsverkstedene og at det er stor entusiasme rundt disse verkstedene som arrangeres i ulike områder og organiserte sektorer av folket. Verkstedene fremmer studier, refleksjon, den nye kulturen og tolinjekampen, og fremhever viktigheten av å ta de riktige ideene tilbake fra massene for å systematisere og forsterke dem med vitenskap for den proletære revolusjonen og så gi dem tilbake til massene for å gjøre dem om til revolusjonær handling.

Det arrangeres verksteder som involverer innbyggerne på stedene som besøkes, der spesielt barn og unge kommer med mye energi. Andre steder holdes verkstedene kun med strukturene og kommisjoner som er ansvarlige for politisk arbeid. Kameratene skriver at hvert sted er forskjellig, men målene er de samme:

  • Styrke våre ulike strukturer
  • Kjempe mot feil ideer
  • Forberede våre styrker for neste periode med klassekamp
Mexiko Nehmt an den Workshops teil und beteiligt euch an der Kampagne 2
Mexiko Nehmt an den Workshops teil und beteiligt euch an der Kampagne 3
Mexiko Nehmt an den Workshops teil und beteiligt euch an der Kampagne 4

Referanser
México: los Talleres SolRojistas no paran – Sol Rojisa
¡Asiste a los Talleres y únete a la Campaña! – Sol Rojista