1

Tyskland: Kort om Reichsbürgerbevegelsen

Etter anklagene mot 52 fascister som skal ha planlagt statskupp i Tyskland har NRK Urix skrevet om bevegelsen bak.

De skriver at tysk sikkerhetstjeneste ser høyreekstreme som den største trusselen mot den tyske staten og har intervjuet redaktør og forfatter Astrid Sverresdotter Dypvik om bevegelsen som vil ha tilbake keiserriket og skal ha omtrent 20 000 personer knyttet til seg. Hun sier at bevegelsen har en idé om at folket vil slutte seg til dem dersom de tar makta, og at flere i bevegelsen er samfunnstopper. Mange av disse har vært i politiets søkelys siden 2016 og flere er knyttet til voldshandlinger der politifolk har omkommet. Dypvik avviser selvsagt at bevegelsen har folkelig støtte, selv om mange er misfornøyde. Hun vurderer ikke kupplanene som realistiske. Det gjør heller ikke Tore Bjørgo ved Universitetet i Oslo, men uttaler: – Det som er spesielt denne gangen er at det involverer personer med høy sosial status og kompetanse. Det er personer med adelig bakgrunn, personer som har sittet i Riksdagen og personer med militær spesialtrening.  

Som keiser ville Reichsbürgerbevegelsen sette inn prinsen av Reuss, en adelig i ei slekt med flere prinser. Mannen har de siste åra blitt mer og mer tilhenger av konspirasjonsteorier i følge Dypvik. Hun sier videre at bevegelsen er høyreekstrem, antisemittisk og mener den tyske staten ikke skal bestemme over borgerne. Hun sier bevegelsen ikke er uttalt nazistisk men at «disse er helt i grenseland». Uttalt nazistiske foreninger er forbudt i Tyskland. Artikkelen sier videre at flere i bevegelsen nekter å betale skatt, at de samler våpen og har erklært landområder som selvstendige stater der de har trykt opp egne pass, førerkort, flagg og t-skjorter.    

Referanse
Kupp i Tyskland: Var Reichsbürger-bevegelsens planer en reell trussel? – NRK