1

Flere konflikter i Rødt det siste året

Foto: Brage Aronsen.

Partiet Rødt har vokst mye de siste årene, og fikk sitt nasjonale gjennombrudd i 2021 hvor de for første gang fikk mer enn en representant på Stortinget. I år har motsigelsene i partiet kommet til uttrykk i flere kraftige konflikter helt opp på ledelsesnivå.

Partiet har mistet sin fremste kandidat i Oslo. Eivor Evenrud har gått over til Arbeiderpartiet etter lang tids intern konflikt. I tillegg har det vært offentlige oppvasker i forbindelse med mange Rødt-medlemmers deltagelse i Pål Steigans medieprosjekt og partiledelsens unnfallenhet i NATO-spørsmålet.

NATO-konflikt i landsstyret

Sentralstyremedlemmene Synne Bjørbæk, Mariette Lobo og Joakim Møllersen gikk i mai ganske kraftfullt ut i Klassekampen med kritikk av partilederen og partiets fremste politikere, fordi de ikke har forsvart partiets motstand mot NATO.

29 Rødt-medlemmer skrev under på et opprop mot at ledelsen har sagt ting som at man ikke vil melde Norge ut av NATO «nå». Bjørbæk kalte partiets NATO-standpunkt «eksistensielt» for partiet.

Enden på visa ble at landsstyret fattet et vedtak som de fleste var fornøyde med, om at partiets standpunkt mot NATO ligger fast, men partiledelsen fortsetter å understreke i mediene at det ikke er aktuelt at Norge melder seg ut av NATO med det første.

Uroen rundt Pål Steigan

Pål Steigan har i årevis drevet nettstedet steigan.no. Tjen Folket Media har flere ganger publisert kritikk av nasjonalismen og opportunismen hos Steigan. Vi har blant annet satt søkelys på samrøre med rasister og fascister, blant annet når Steigan har deltatt i anti-vaksine-protester.

Likevel har partiet Rødt i alle år lukket øyne og ører for at Steigan selv har stått som medlem, og at en rekke politikere og tillitsvalgte i partiet skriver for nettstedet, gir penger og står som deleiere av foreningen Mot Dag som nå eier nettstedet.

Den 20. mai tok Rødts landsstyre omsider avstand fra Pål Steigans nettsted, hvor de skrev at Steigan.no sitt politiske prosjekt er i motstrid til Rødts vedtatte politikk. Det politisk pinlige er at dette først skjedde etter at borgerlige medier begynte et mediekjør mot partiet, på grunn av Steigans syn på Russland og krigen mot Ukraina.

Først når borgerlige medier og politikere ropte «skandale» og anklaget Steigan for å støtte Russland, tok partiet Rødt tiltak. Men fortsatt har han mange støttespillere i partiet. Grunnlaget for vidt ulikt syn på Steigan er flere motsigelser i partiet: mellom veteraner i ML-bevegelsen og «nye krefter», mellom de som ønsker et sosialdemokratisk parti og de som ønsker et «aktivistparti», og mellom helt ulike analyser av norsk imperialisme, USA-imperialismen og russisk og kinesisk imperialisme.

Dette kan virke som en mindre viktig faktor, men tidligere nestleder i partiet, Mariell Leraand, er blant de som ikke liker partiets holdning til Ukraina og behandling av Steigan-spørsmålet. Hun tilhører de, i og utenfor Rødt, som ivrer for en mer konsekvent fredsbevegelse med like mye eller mer brodd mot USA og NATO enn mot Russland. Hun og flere andre er skuffet over Rødt og uttrykker skuffelsen ofte og offentlig.

Konflikten rundt valglista i Nordland

Striden rundt Pål Steigans nettsted, har ført til en konflikt i Nordland. Fra utsiden kan man også se at det her har vært flere konflikter, men den som har vakt mest oppmerksomhet, er ungdomspartiets krav om at Rødt i Nordland ikke måtte velge Per-Gunnar Skotåm som førstekandidat for valget i 2023, fordi han er styreleder i Steigans Mot Dag.

Skotåm eier en liten bedrift og er vararepresentant til Stortinget fra Nordland, og han har i femti år hatt mange ledende tillitsverv i bevegelsen. Konflikten førte til at han trakk seg, ikke fra steigan.no, men fra å stille til førsteplassen i Rødt Nordland.

Konflikt og iøynefallende utmeldelse i Oslo

Den mest alvorlige konflikten det siste året ser likevel ut til å være den som kulminerte i at Eivor Evenrud, mangeårig frontfigur for Rødt Oslo, meldte seg ut av partiet, for så å melde seg inn i Arbeiderpartiet. Både SV og Arbeiderpartiet jublet skamløst da den populære politikeren forlot Rødt.

Avisa Oslo har gjennom flere måneder dekket konflikten grundig, og deres politiske kommentator tegner et bilde av en reformorientert politiker i Evenrud, som har kommet i konflikt med de mer «revolusjonære» i lokalpartiet. En rekke andre konfliktlinjer, som kjønnskvotering og interne samarbeidsproblemer, er også løftet frem.

I sin eneste offentlige kommentar om konflikten, skryter partileder Moxnes av resultatene til Evenrud, og han maner bystyregruppa til å fortsette det gode samarbeidet med det «rødgrønne» byrådet i byen. Det fremstår tydelig at det til grunn for konflikten ligger ulike syn på hvordan partiet Rødt skal opptre overfor de andre partiene, og kanskje i det hele tatt en ulik vurdering av bystyrepolitikk kontra «aktivisme». Kommentatoren fra Avisa Oslo gjør et nummer ut av at Siavash Mobasheri, som har overtatt Evenruds posisjon, ordlegger seg helt annerledes om statens klassekarakter, revolusjon og marxisme, enn Evenrud har gjort.

Selv har Evenrud skrevet: «Det har rett og slett ikke gått, og for noen dager siden meldte jeg meg derfor ut av Rødt. Det kjennes riktig ut. Jeg er jo ærlig talt ikke den mest revolusjonære, og tror ikke vi trenger bygge et ‘antisystemparti’.»

Tidligere stortingspolitiker for RV, Erling Folkvord skriver om oppslagene i Avisa Oslo: «Mange med makt mislikar at slik samfunnskritikk kjem frå eit parti som har såpass stor oppslutning og så godt omdømme som Rødt har no.» og «Så får vi berre avfinne oss med at Avisa Oslo lagar personfokuserte artiklar og kampanjar som det vi no har sett. Som alt nemnd er eg denne gongen ikkje imponert over den journalistiske kvaliteten. Men med den oppslutninga som Rødt har no og så dyktige som politikarane våre er, kan vi nok forvente meir av det same. Fram til valet i 2023 må nok fylkesleiar Siavash Mobasheri i Oslo, rekne med å bli utsett for fleire personangrep.»

Folkvords poeng har noe for seg, også når vi ser på medienes dekning av Steigan-spørsmålet. Det er flere aktører i dette spillet, som ønsker å utnytte motsigelsene i partiet Rødt. Men det betyr ikke at disse konfliktene ikke er viktige. Folkvord skriver at man må leve med ulike syn i partiet. Men hvor lenge kan partiet Rødt leve med fundamentalt ulike syn på hva Rødt skal være, hva Rødt vil bli og hva hvilken politikk de skal føre?

Partiet kan nok leve lenge med ganske store uenigheter. Det har SV gjort i mange tiår, og lignende partier i utlandet, som danske Enhedslisten og tyske Die Linke. Men ikke alle enkeltpersoner lever så godt med at partiet etterhvert står langt fra dem selv. Og Rødts medlemstall, oppslutning og praksis på Stortinget er noe helt nytt. Partiet er ikke konsolidert rundt ledelsen og dens linje, og før det er på plass, vil konflikter føre til brytninger.

Les mer:

Referanser
Misnøye i Rødt om Nato-politikken – Nationen
Uenighet i Rødt om Nato-standpunkt
11 Rødt-politikere har skrevet på Steigan.no. Noen av dem sier de vil fortsette med det.
Rødts landsstyre tar avstand fra steigan.no – Siste nytt – NRK
Per-Gunnar Skotåm vil ikke stille til valg for Rødt – NRK Nordland
Avisa Oslo om partiet Rødt (samleside)
Kutter alle bånd: Eivor Evenrud ute av Rødts bystyregruppe
Politikk, Oslo byråd | Eivor-exit skaper reaksjoner – nå inviteres Rødt-toppen inn i både Ap og SV
Moxnes kommenterer Rødt-konflikten: Hyller Evenrud – nevner ikke Mobasheri
Politikk, Rødt | Evenrud om exiten: – Jeg har forsøkt å rydde opp internt i lang tid
Mange med makt mislikar Rødts oppslutning og omdømme
Rødt-sjefen fullstendig taus om Eivor-exit