1

Mexico: Folkets rettigheter skal forsvares

Den gamle staten fortsetter krigen mot folket, og 10. desember ble enda en aktivist, Pedro Pascual Cruz, drept i Mexico. Samme dag, ble det stifta ei forening for motstand mot CIIT, et imperialistisk megaprosjekt for å knytte sammen Mexicogulfen og Stillehavskysten.

Den gamle godseier-byråkratiske staten fortsetter sitt korstog mot den antikapitalistiske venstresida; 10. desember, på den internasjonale dagen for “menneskerettigheter”, ble Pedro Pascual Cruz drept. Han var, forsvarer av P’urhépechajorda og skogene som koordinator for Samfunnsvernet i Ocumicho, støtte for det øverste urfolksrådet i Michoacán (CSIM). I en kort uttalelse tiltalte kameratene fra CSIM de føderale og statlige myndighetene (begge morenistas) og sa at … «i motsetning til det den offisielle diskursen fastslår, har de innfødte folkene og samfunnene ingenting å feire, siden forsvarerne av menneskerettigheter, skog og kollektive rettigheter fortsetter å bli drept og forsvunnet». 

Samtidig, i Oaxaca, ble Foreninga for fellesjord, agrarsamfunn og jordbrukskolonier i motstand mot Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) formelt stifta, og forente 28 jordbrukskjerner i det nordlige området av Isthmus. Arrangementet ble holdt i Ejido de San Juan Guichicovi og det skjer i sammenheng med en større aggresjon fra de føderale og statlige myndighetene (begge morenistas) for å med fast bajonett påtvinge de imperialistiske megaprosjektene med fradrivelse og død. I følge dekret-krigserklæringa utstedt av AMLO for et år siden, vil Sjøforsvarets sekretariat i Mexico og nasjonalgarden beskytte føderale verk og anlegg som et anliggende av «nasjonal sikkerhet.» I forskjellige deler av landet oppstår andre former for folkelig organisering, støtta av demokratiske øvelser for massene, som folkeforsamlingene som krever utøvelse av sjølbestemmelse, sjølstyre og sjølforsvar for folkene. Nye tider med klassekamp annonseres, arbeiderne og folkene gjør seg klare. Budskapet er klart: Uansett hvem som styrer, folkets rettigheter skal forsvares!

Referanse
Breves iniciando semana – Sol Rojista